Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tryggt, trivsamt, starka studieresultat, men för stressigt

Tryggt, trivsamt och starka studieresultat, men för höga stressnivåer. Det är några av resultaten när enkätsvaren från elever i årskurserna 5 och 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan i Lund nu sammanställts. Eleverna har under våren deltagit i Lunds elevenkät, LUNK.

Under våren deltog elever från grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans årskurs 2 i Lunds elevenkät, LUNK. Enkäten innehöll frågor kring trygghet, trivsel, skola, fritid och hälsa. Undersökningen är ett samarbete mellan Barn- och skol­förvaltningarna Lund Öster och Lunds stad, Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Trivsel och trygghet

Enkäten ger en övervägande positiv bild av ungas syn på att vara ung i Lund. En stor majoritet upplever trivsel och trygghet i skola och på fritid, men den grupp unga som signalerar brister i trygghet behöver uppmärksammas. Det är inte acceptabelt att unga ska gå till skolan utan att känna sig trygga eller vara otrygga på sin fritid.

Starka studieresultat

Elever i Lund tillhör landets mest framgångsrika elever när det gäller studieresultat. Resultaten i årets LUNK-enkät bekräftar denna bild. De allra flesta elever uppskattar sina lärares undervisning och upplever att skolan ger dem nyttiga kunskaper. Men detta gäller inte riktigt alla elever. Den grupp elever som i enkäten signalerar att de tappat lust och mening med skolan är en mycket angelägen utmaning. Insatser för att fler elever skall behålla sin motivation och upplevelse av skolan som meningsfull är viktiga.

För höga stressnivåer

På generell nivå är det elevernas stress som behöver ägnas särskild uppmärksamhet, speciellt bland gymnasieeleverna. Medan undersökningen pekar på att stressen bland eleverna har minskat något i grundskolan under de tre senaste åren ligger den fortfarande på alltför höga nivåer. Lundaeleverna visar höga siffror jämfört med nationell statistik. Sannolikt ligger stress också bakom de höga siffrorna när det gäller hur många elever som uppger att de ofta har svårt att sova.

Skolmaten

Omdömena om skolmaten varierar. Bland de äldre eleverna, eleverna i skolår 8 och årskurs 2 på gymnasiet, instämmer drygt en tredjedel av eleverna med att maten är god, medan nästan hälften av eleverna i årskurs 5 är positiva till skolmaten.

Uppföljning och fortsatt arbete med enkätresultaten

Under hösten kommer skolorna att arbeta vidare med analys och diskussion kring resultat. Kunskapen om ungas syn på skolans undervisning, fritidsmöjligheter och hälsofrågor är viktig för kommunens verksamhet.

Årets enkät är den femte elevenkäten i Lund för elever i grundskolans år 8 och gym­nasie­­skolans år 2. Sedan 2009 deltar även elever i grundskolans år 5.

För att ta del av rapporten i sin helhet, besök: www.lund.se/lunk

För mer information om Lunds elevenkät, LUNK, kontakta:

Trygghet och trivsel:

Olle Nessow, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tfn: 046 - 35 83 71

Skolan - en miljö för lärande och läsintresse:

Lars Persson, Barn- och skolförvaltning Lund Öster, tfn: 046 - 35 65 51

Fritid och delaktighet:

Tor Ohlsson, Kultur och fritidsförvaltningen, tfn: 046 – 35 91 68

Hälsa:

Hanna Ericsson, Utbildningsförvaltningen, tfn: 046 – 359 41 01

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden