Gå direkt till innehåll
Vattnet släpps på i Klingavälsån

Pressmeddelande -

Vattnet släpps på i Klingavälsån

Fredag den 18 september kl 10.30 öppnas Klingavälsåns nya åfåra. När vattnet släpps på skapas förutsättningar för en rikare biologisk mångfald kring Kävlingeån. Den nya slingrande åfåran kommer dessutom att bidra till bättre naturlig rening av vattnet.
I Kävlingeåprojektets regi, i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, projekteras sedan några år tillbaka en omgrävning av Klingavälsåns nedre lopp. Omgrävningen går ut på att ge Klingavälsån en naturlig slingrande sträckning i stället för den uträtade åfåra som finns idag.
Den slingrande sträckningen i kombination med att ån gjorts grundare ger bättre möjlighet till översvämningar i närområdet. När vattnet stannar upp över ett stort område ökar möjligheterna till naturliga reningsprocesser vilket minskar mängden skadliga näringsämnen som sedan förs vidare och bidrar till övergödning av våra hav.
Projektet bidrar till att skapa en biologiskt rikare och mer naturlig våtmarksmiljö i åns närområde. Redan idag har området ett rikt fågelliv, framför allt av rastande änder, gäss och vadare. Omgrävningen i kombination med övergång från åkerbruk till bete kommer ytterligare att förbättra förutsättningarna för många arter och framför allt gynna häckning.
Projekteringen har pågått under lång tid med bl a tillståndsprövning i Miljödomstolen. I mitten av augusti inleddes grävarbetena, och det är nu dags att släppa på vatten i den nya åfåran och överge den gamla.
Öppningen av den nya åfåran sker fredagen den 18 september 2009.
Samling kl 10.30, vid parkeringen intill utloppet från Vombsjön (se karta) för vidare transport mot målet.

För mer information:
Emelie Björling,
Lunds kommun
Tekniska förvaltningen, park- och naturkontoret
Tel 046 - 35 68 50

Bakgrundsfakta
Kävlingeåprojektet är ett åtgärdsprogram som syftar till att minska miljöproblemen i vattendragen och sjöarna inom Kävlingeåns avrinningsområde. Åtgärderna ämnar också att minska transporten av näring till havet och att vara till gagn för den vilda floran, djurlivet och människorna i jordbrukslandskapet. Projektet startade 1995 på initiativ av de nio kommunerna inom avrinningsområdet och är med sin lokala förankring och organisation ett gott exempel på hur ett åtgärdsprogram i enlighet med EUs vattendirektiv och den nya vattenadministrationen kan genomföras. I projektet ingår också representanter från Länsstyrelse, LRF, enskilda markägare m fl.
Källa: http://www.ekologgruppen.com/kavlinge/default.htm

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden