Gå direkt till innehåll

Ämnen: Universitet, högskola

Under onsdagen den 9 november 2022 ställde kommunstyrelsen sig bakom remissvaret till Region Skåne om utvecklingen av det nya sjukhuset.

Lunds kommun välkomnar utvecklingen av ett nytt universitetssjukhus i Lund

Skånes universitetssjukhus är en viktig del i Lunds identitet och placeringen av det nya sjukhuset påverkar många fler än de som besöker det eller arbetar där. I Lunds kommuns svar på Region Skånes placeringsutredning understryks vikten av att sjukhusinvesteringen i sin helhet genomförs i Lund. Kommunen föreslår att regionen fördjupar planeringen med utgångspunkt i Smörlyckanalternativet.

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden