Pressmeddelande -

Hur du bäst bemöter missnöjda kunder i sociala medier

Lyssna noga, ha en genomtänkt plan och svara tillmötesgående, sakligt, informativt och snabbt är det korta svaret. Men räcker det? Vad kräver egentligen kunden av din närvaro i sociala medier? Vill kunden ha svar på sina uttalanden? Är åsikter som uttrycks online någonting du som företagare kan påverka? Litar konsumenterna på andras åsikter? Påverkas de av andra konsumenters åsikter och företagets svar? Påverkar detta i sin tur deras köpbeslut?

Att aktivt arbeta med att bemöta kunders åsikter, recensioner och klagomål online kan ge ditt företag en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter. Åsikterna som sprids är inte nya – det är bara ett nytt forum för dem att spridas. Men ett forum som kan skada ditt företag än mer än tidigare – på samma sätt som det kan gynna den som är på tårna rejält mycket mer än tidigare.

Idag, med den nya struktur som samhället allt mer börjar förändras av, med internet och kommunikationskanaler som når dina vänner ”lika fort som du hinner blinka” har klagomålshanteringen blivit offentlig långt innan företaget når ”Svarta listan”. Det räcker idag med att kunden är missnöjd, utan att egentligen ha en tvist i grunden, för att förmedla detta budskap offentligt till många potentiella konsumenter. En viktig fråga är om den här formen av kommunikation uppfattas som trovärdig och i vilken grad informationen kan ligga till grund för ett köpbeslut. Vid de tillfällen företag kan bemöta kritiken är det viktigt att klargöra hur detta ska ske för att kunna åtgärda den negativa bild som presenterats. Företag kan inte styra vad konsumenter skriver men man kan bemöta eventuell kritik och om det görs på rätt sätt kan en negativ kundupplevelse vändas till något positivt ur marknadsföringshänseende och även bidra till förbättringar.

 

5 tips för att behandla klagomål online:

1)    Ha en genomtänkt policy

Kunden bör bli behandlad likadant vilken kanal den än väljer att uttrycka sin åsikt. Att ge kunden möjlighet att på sin egen webbplats enkelt uttrycka sin åsikt är ett sätt som man som företag snabbt kan hjälpa kunden och slippa klagomål. Att hantera digitala åsikter har också en teknisk aspekt då den påverkar sökresultat och dylikt.

2)    Lyssna – ta del av vad som skrivs

Ta vara på det som skrivs, kan ni förändra någonting som många tycker vilja förändra kan det vara till din fördel att snabbt ändra på detta. Att visa på att man lyssnar till sina kunder och är mottaglig för vad de tycker kan skapa en större trovärdighet och en större benägenhet till vidare köp och en positiv spridning.

3)    Svara tillmötesgående

Var tillmötesgående i ditt svar! Detta visade sig vara den största möjlighet till påverkan företag har som kan leda till ett positivt köpbeslut. Att vara tillmötesgående påverkar även den klagande kunden positivt då det visat sig ge goda resultat för fortsatt köp och bättre kundlojalitet.

4)    Svara sakligt och informativt

Det gäller att hålla huvudet kallt när man agerar på de sociala medieplattformarna och även ifall de kan tyckas som felaktiga påhopp tjänar det ingenting till att svara med liknande attityd. Vår forskning visar på att endast sakliga svar kan lugna en hätsk diskussion. Det är också ett faktum att det man skriver online både når många eventuella kunder samt inte går att ångra eller radera.

De flesta kunder som söker information på Internet har just som syfte att söka informativ (köprelaterad) information, vilket betyder att företag ska svara på eventuella klagomål därefter. Att vara informativ leder även till ökad trovärdighet och vidare en positiv bild av företaget.

5)    Svara snabbt

Ju fortare ett klagomål kan besvaras desto fortare kan man minimera negativ påverkan på iakttagande konsumenter och vidare minimera klagomålets spridning. Snabba svar kan också skapa en positiv känsla hos den klagande kunden som snabbt får hjälp med sitt problem.

 

Bakgrund:

Innehållet och rekommendationerna bygger på resultaten ifrån två kompletterande C-uppsatser inom företagsekonomi och marknadsföring genomförda under vårterminen 2011 på Handelshögskolan i Göteborg.

Den ena studien har studerat frågeställningarna utifrån ett företagsperspektiv, där djupintervjuer har genomförts med åtta responderande företag för att få fram hur företag arbetar med frågeställningarna samt deras uppfattning hur man bäst påverkar konsumenten i den förändrade och allt mer offentliga strukturen.

Den andra studien har undersökt hur konsumenterna ser på företagens agerande, den har genomförts genom en enkätundersökning där drygt 200 respondenter har besvarat frågor kring informationssökning på Internet, trovärdigheten i andra konsumenters omdömen och vidare hur de påverkas av detta.

Författare till uppsatserna är:
Cecilia Lyche
Hannah Simonsson McDonald
Martina Lindö Persson
Ingela Andersson

 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • sociala medier
  • klagomål
  • kunder
  • närvaro

CK. Lyche arbetar med att projektleda upplevelser som skall kännas genomtänkta och professionella med en personlig touch. Skapar arenor där människor får möta varandra och varumärken. Event och kommunikation står i fokus där jag står för allt ifrån idé och koncept till genomförande och uppföljning. Event marketing och kundnytta är två centrala begrepp i verksamheten.