Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svensk forskning kan förbättra arbetsmiljön i världens textilfabriker

Forskare på Mälardalens universitet (MDU) har utvecklat ett AI-styrt sensorsystem som mäter textilarbetares stress och hälsa. Systemet har utvecklats i samarbete med ett universitet i Bangladesh för att kunna användas inom textil- och klädindustrin i Asien, där svenska företag som till exempel HM, KappAhl och Lindex är verksamma. Målet är både att öka värdekedjan hos företagen och förbättra arbetsmiljön för textilarbetarna.

I projektet MONITOR (A Data-driven Intelligent MONITORing System to Improve Quality of Working Life) på MDU utvecklas ett AI-styrt sensorsystem för "intelligent" övervakning av mental hälsa kopplat till stress och arbetsbelastning för textilarbetare, baserat på psykologiska och beteendemässiga förändringar som registreras med hjälp av olika fysiologiska sensorsignaler.

Med hjälp av en sensorenhet registrerar och klassificerar systemet stress i tre nivåer; hög, måttlig eller ingen stress. Om stressen är hög ger systemet en förklaring till vad det kan bero på baserat på en orsaksanalys och ger olika förslag på åtgärder.

”Stress har en direkt effekt på produktiviteten hos klädföretagen som i sin tur påverkar produktionens deadlines och även hela branschens värdekedja. Det leder också till arbetsplatsskador, och det är svårt att hitta ersättare för kvalificerade arbetare som är borta på grund av skador. Resultaten i projektet bidrar till att kunna upprätthålla en god hälsa och arbetsmiljö för arbetarna” säger Shahina Begum, professor i artificiell intelligens på MDU.

För en hållbar arbetsmiljö

Projektet som sker i samarbete med Islamic University of Bangladesh (IUT) stödjer etableringen av ett nytt och strategiskt viktigt internationellt partnerskap i klädindustrins värdekedja mellan Sverige (som köpare, med företag som till exempel KappAhl, Lindex och HM) och Bangladesh (säljare) för att förbättra arbetsmiljön och produktiviteten.

”Vi hör från företagen att MONITOR kan påverka positivt för att upprätthålla en god och hållbar arbetsmiljö för deras produktionsindustrier i underutvecklade länder” säger Mobyen Uddin Ahmed, professor i artificiell intelligens på MDU.

De uppmätta stressnivåerna hos textilarbetare har samlats in till projektet från Northern Tosrifa Group (NTG), verksamma inom textilindustri i Bangladesh. STINT, Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning, finansierar projektet.

För mer information, kontakta:

Shahina Begum, Professor i artificiell intelligens MDU, 021-10 73 70, shahina.begum@mdu.se
(corresponds in English)

Mobyen Uddin Ahmed, Professor i artificiell intelligens MDU, 021-10 73 69, mobyen.uddin.ahmed@mdu.se (corresponds in English)

Relaterade länkar

Ämnen


Mälardalens universitet (MDU) är det progressiva och samverkande universitetet där vi tillsammans formar en hållbar framtid. Här möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 17 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDU bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre.

Kontakter

Klas larsson

Klas larsson

Kommunikatör 021-10 73 78

Ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid

MDU är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser cirka 17 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system.

MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

Mälardalens universitet, MDU

Universitetsplan 1
721 23 Västerås
Sweden