Pressmeddelande -

VafabMiljö satsar på biogas från Malmberg!

Malmberg har tecknat kontrakt på en biogasuppdrageringsanläggning i Sverige. Beställare är VafabMiljö Kommunalförbund i Västerås. Leveransen inkluderar en Malmberg COMPACT™ GR 6 med en kapacitet med att uppgradera 700 Nm3/h biogas till biometan. Den uppgraderade gasen ska användas till fordonsbränsle.

Anläggningen planeras att driftsättas våren 2021.

Marco Selicorni, Malmberg

– Det känns otroligt kul att få leverera en biogasuppgraderingsanläggning till VafabMiljö. Biogasdebatten är igång på allvar i Sverige och biogasen behövs för att kunna skapa det cirkulära samhället. Organiskt och jordbruksavfall är en enorm energikälla som inte bör slösas bort. Att skapa värde för kunden och samtidigt leverera en hållbar lösning som utvecklar deras affär är alltid en prioritet för oss på Malmberg. Dessutom var vår lösning 15–20% lägre i pris per uppgraderad Nm3-gas jämfört med våra konkurrenter.

Om VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom denna region bor ca 330 000 människor och här finns ca 16 000 företag som genererar avfall.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • miljöteknik
  • biogas
  • biometan
  • biogas uppgradering

Om Malmberg

Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag. Vi förser kommuner och industri med vattenrening, biogas, geoenergi, brunnsborrning och miljöhantering. Malmberg är ett familjeföretag sedan 1866 som arbetar för en bättre miljö under devisen ”Ren energi. Rent vatten.”

Presskontakt

Marco Selicorni

Area Sales Manager, South & East Europe Biogas

Relaterat innehåll