Gå direkt till innehåll
Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik, har undersökt hur matematikundervisningen kan bli mer dialoginriktad.
Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik, har undersökt hur matematikundervisningen kan bli mer dialoginriktad.

Nyhet -

Matematisk dialog gör elever mer aktiva

På många skolor används ”tyst räkning” då elever jobbar ensamma i sina matteböcker. Nu har Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik vid Malmö universitet, undersökt metoder för att istället skapa matematisk dialog i klassrummet. 

På fredag 21 januari disputerar Marie Sjöblom med avhandlingen Promoting mathematical dialogue – students' and teachers' listening, questioning and participation. 

Vad är fokus för din avhandling?
– Jag har tillsammans med lärare på två gymnasieskolor arbetat med metoder för att inkludera och göra elever aktiva i matematikundervisningen genom matematisk dialog. Metoden som använts i avhandlingen heter Educational Design Research, EDR, och går ut på att lärare och forskare tillsammans arbetar cykliskt för att förstå och utveckla det som händer i klassrummet.

Vad drar du för slutsatser?

– En viktig slutsats är att det är viktigt att lärare ställer rätt frågor till eleverna. Istället för att bara fråga ”Hur går det?” är det bättre att ställa specifika frågor med matematiskt innehåll som inkluderar alla elever och som får dem att komma vidare. Ett aktivt lyssnande är också viktigt. Genom att lyssna på hur andra tänker kring exempelvis problemlösning kan eleverna också stöttas att utveckla sitt eget lärande.

Hur kom det sig att du intresserade dig för just matematisk dialog?
– Jag har själv jobbat som matematiklärare under många år och intresserat mig för hur elever kan stimuleras att bli mer aktiva i matematikämnet. Jag har också funderat mycket på hur lärare tillsammans i sitt kollegiala lärande kan utveckla undervisningsmetoder för att stötta eleverna på ett bättre sätt. 

Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap diskuteras ofta i skoldebatten – vad tror du att matematisk dialog kan bidra med i ett större perspektiv?
– Min studie mäter inte elevernas kunskapsresultat men det ligger nära till hands att tro att en mer aktiv och dialoginriktad undervisning är positivt för lärandet. Det är också viktigt att bygga broar mellan forskningen och professionen. Min studie är ett exempel på hur forskare och lärare kan samarbeta för att tillsammans utveckla nya undervisningsmetoder. Mitt fokus har varit matematik men jag tror att upplägget med fördel hade kunnat användas även i andra ämnen.

Kontakt:
Marie Sjöblom, doktorand i matematikdidaktik
marie.sjoblom@mau.se

Läs hela avhandlingen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige