Gå direkt till innehåll
​Rapport: Hemlösa barns behov syns inte tillräckligt

Nyhet -

​Rapport: Hemlösa barns behov syns inte tillräckligt

Barn i hemlösa familjer blir inte tillräckligt sedda av socialtjänsten i Malmö visar en ny rapport.
– Handläggarna vet väldigt lite om barnens enskilda behov eller hur de lever, säger forskaren Annelie Björkhagen Turesson.

Studien är initierad, finansierad och genomförd av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad i samarbete med Malmö universitet. Forskarna har kartlagt situationen för 270 familjer i Malmö som saknar fast tak över huvudet. 

Barnens egna foton

20 hemlösa barn har också fått fotografera sitt vardagsliv och forskarna har sedan samtalat med barnen med utgångspunkt i bilderna

– Forskningsmetoden har gjort det möjligt att fånga barnens perspektiv, säger Annelie Björkhagen Turesson som har lett arbetet med rapporten.

– Barnfamiljerna i studien har i de flesta fall flytt hit. De lever i stress, otrygghet och har inte makt över sitt eget boende, antingen det handlar om en lägenhet eller vandrarhem via socialtjänsten eller andra tillfälliga boendeformer.

Lågt barnperspektiv

I en majoritet av ärendena som studerats saknas barnperspektivet eller är lågt, enligt rapporten.

– Det vi har sett är att det oftast varit de vuxnas berättelser som har fått ligga till grund för bedömning och beslut. I de fall socialtjänsten har förhållit sig till barnkonventionen är det utifrån ansatsen att barnet är en del i en hemlös familj - inte som en egen unik individ. Bara i ett fåtal fall har handläggarna träffat barnen.

Foto-och intervjustudien visar hur Malmö stads olika gratissatsningar som temalekplatser, bibliotek och kulturella arrangemang är av stor betydelse för barnen. Även det arbete som föreningar och frivilliga organisationer erbjuder skapar möjligheter till delaktighet när ekonomin är knapp.

– Ofta är det inte de stora orden utan de små handlingarna som gör skillnad, säger Annelie Björkhagen Turesson.

Svår bostadsmarknad

Bostadsbristen i Malmö stad och det faktum att många har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, har gjort att socialtjänsten under flera år hjälpt familjer, som inte haft social problematik, till tillfälliga boendelösningar. I en situation där det många gånger handlat om att snabbt ge tak över huvudet, har barnperspektivet inte alltid kunnat tillgodoses.

– Studien visar att det är ett extra utsatt läge att som barn vara del i en familj som står utan fast boende. Det är bra att barnen får en röst i den här rapporten och det som kommer fram tar vi till oss och arbetar vidare med, säger Anna von Reis avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

– Barnens berättelser sätter också fokus på sådant som vi som stad, region och nation behöver arbeta med – vikten av att få ett arbete eller komma ut i studier, att försörjningsstöd kan räknas som inkomst, att det byggs bostäder som många har råd att bo i, säger Rikard Vroland avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

För mediefrågor om universitetets rapport:

Annelie Björkhagen Turesson, forskare

0725-08 92 59

annelie.bjorkhagen@malmo.se


För mediefrågor om socialtjänstens arbete:

Rikard Vroland, avdelningschef 

0721-64 55 10 

rikard.vroland@malmo.se

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512

Relaterat material