Gå direkt till innehåll
Håkan Hellbjer tog tandläkarexamen från Odontologiska fakulteten 1980. Nu utnämns han till hedersdoktor vid Malmö universitet
Håkan Hellbjer tog tandläkarexamen från Odontologiska fakulteten 1980. Nu utnämns han till hedersdoktor vid Malmö universitet

Pressmeddelande -

Hedersdoktorn Håkan Hellbjer – en ambassadör för tandvård i Skåne

Tandläkaren Håkan Hellbjer utses till hedersdoktor vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Som odontologisk sakkunnig i Region Skåne har han varit en odontologisk motor för samverkan och kvalitet inom tandvård i hela Skåne. Hela tiden med patientens bästa i främsta rummet.

Håkan Hellbjer tog tandläkarexamen från Odontologiska fakulteten 1980 och har jobbat som tandläkare både inom Folktandvården och med egen praktik. I motiveringen lyfter fakulteten fram hans stora engagemang för såväl klinik- som utbildnings- och forskningsfrågor. Vidare att han alltid varit en god ambassadör för tandvård i Skåne och att han betytt mycket för verksamheten vid Odontologiska fakulteten. Hela tiden med patientens bästa i främsta rummet.

–Att bibehålla och verka för att hela tiden förbättra kvaliteten inom tandvården så att den tandvård som utförs inom såväl det statliga som regionala tandvårdsstödet kommer alla patienter till nytta på bästa sätt, är en kärnfråga för odontologin, säger Håkan Hellbjer.

Forskning viktig för bättre kvalitet
Han har också i ”mycket hög grad bidragit till utveckling av specialisttandvård, specialistutbildning och inte minst till att skapa goda förutsättningar för klinisk forskning vid Odontologiska fakulteten i Malmö”, fortsätter motiveringen.

Forskning har enligt Hellbjer en viktig roll för att kvalitetsförbättra vården. Ökad klinisk kunskap/forskning möjliggör i större utsträckning en evidensbaserad vård.

–Det är oerhört viktigt att det finns ett nära samarbete mellan forskningen och den kliniska vården. Forskningen måste kunna ta del av den data som behövs från den praktiserande vården.

Behoven ska styra
Apropå den aktuella diskussionen om jämlik tandhälsa, menar han att behovsperspektivet måste vara styrande, inte ekonomin, även om all vård måste gå ihop. Men frågan är komplex.

–Det kräver stora insatser, som exempelvis möjlighet för alla att få tillgång till tandvård. Det krävs också en välstrukturerad informationsinsats så att alla medborgare får en förståelse för varför tandvård är viktig för den egna hälsan, säger Håkan Hellbjer.

Samarbete med övrig medicinsk vård måste stärkas
Kunskap är i ständig utveckling och som senior odontolog ska man inte vara rädd för att dra sig tillbaka i tid och låta de yngre ta över, menar den nyblivne pensionären. Men intresset för odontologi finns förstås kvar. Avslutningsvis framhåller han två viktiga frågor för tandvården:

–Odontologi måste ses som en medicinsk disciplin och samarbetet med den övriga medicinen fortsätta att stärkas. Munnen är en del av kroppen och det är ledsamt att det arbetet inte gått fortare. Det drabbar patienten att det inte finns större samsyn här, säger Håkan Hellbjer och fortsätter:

–Samarbetet mellan offentlig och privat tandvård och forskningen är oerhört viktig. Detta samarbete måste fortsätta och förstärkas så att alla med gemensamma krafter kan bidra till en ännu bättre tandvård.

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97

Relaterat material

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige