Gå direkt till innehåll
Hon blir ny rektor vid Malmö universitet

Pressmeddelande -

Hon blir ny rektor vid Malmö universitet

Regeringen har beslutat att utse Mia Rönnmar till ny rektor vid Malmö universitet. Hon tillträder jobbet den 1 augusti 2024.

Mia Rönnmar är professor i civilrätt och är idag verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, där hon även var dekan 2015–2020.
– Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att få det här förtroendet. Malmö universitet har en imponerade och unik profil i hur man närmar sig stora samhällsfrågor, både i utbildning, forskning och tillsammans med andra samhällsaktörer, säger hon.

Gränsöverskridande och internationella samarbeten har löpt som en röd tråd genom Mia Rönnmars akademiska karriär. Hon har varit gästforskare vid London School of Economics, European University Institute och Sydney Law School.

Mia Rönnmars forskningsområden omfattar framför allt arbetsrätt och industrial relations från ett svenskt, komparativt och europeiskt perspektiv. Hon har varit president för ILERA, International Labour and Employment Relations Association, och sitter för närvarande med i FN-organet ILO:s expertkommitté, som granskar hur medlemsländerna följer konventionerna kring arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

"Kommer in med stor nyfikenhet, energi och entusiasm"

Parallellt med forskning och internationell samverkan har Mia Rönnmar även haft ett stort engagemang för utbildning och pedagogiska frågor.
– Förutom att jobba nära studenter som lärare och handledare så har jag också varit studierektor och ansvarig för forskarutbildning. Studentinflytande, akademiska karriärvägar och meritokrati är viktiga frågor för mig liksom frågor om jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö.

Du har haft Lunds universitet som bas under många år. Hur känns det att ta steget över till Malmö?
– Jag kommer in med stor nyfikenhet, energi och entusiasm för att lära känna Malmö universitet och medarbetare och studenter. Det finns förstås stora skillnader men utifrån min gränsöverskridande forskningsprofil med koppling till en samhällsnära professionsutbildning så finns också många beröringspunkter, säger Mia Rönnmar.

Nuvarande rektor vid Malmö universitet Kerstin Thams mandatperiod löper ut den sista juli 2024. Det innebär att Mia Rönnmars första dag på jobbet blir 1 augusti.
– Styrelsen välkomnar Mia Rönnmar som rektor och ser fram emot samarbetet. Rönnmar har både en vetenskaplig och ledarskapsmässig bakgrund som ger ett bra avstamp i det kommande uppdraget på Malmö universitet, säger Olivia Wigzell, ordförande i universitetsstyrelsen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige