Gå direkt till innehåll
Lex Maria-anmälan om avbokad tandvårdsbehandling

Pressmeddelande -

Lex Maria-anmälan om avbokad tandvårdsbehandling

Tandvårdshögskolan i Malmö upprättar en Lex Maria-anmälan efter att två patienter på felaktiga grunder fick återbud inför akut tandvårdsbehandling.

I juni i bokades två akuta patienter in för behandling vid Tandvårdshögskolan efterföljande dag. Patienterna befanns vid bokningen friska från förkylningssymptom och kunde därför bokas in för behandling. De hade besvär från tänder som motiverade att de skulle få akutbehandling.

Den aktuella behandlingsdagen gjordes bedömningen att det inte kunde uteslutas att patienterna bar på Covid19-smitta och därför lämnades återbud till patienterna. Detta trots att de inte hade några förkylningssymptom eller annan misstanke om Covid19. Patienterna borde alltså fått behandling enligt de riktlinjer som gäller på Tandvårdshögskolan.

­– Händelsen kom till universitetstandvårdens lednings kännedom samma dag. Båda patienterna kallades då in för behandling och andra patientjournaler har nu gåtts igenom för att säkerställa att andra avvisade patienter blivit omhändertagna, säger Claes Virdeborn, tandvårdschef vid universitetstandvården.

En Lex Mariaanmälan om händelsen har nu också upprättats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att säkerställa att liknade incidenter inte händer igen har Tandvårdshögskolan dessutom ytterligare förtydligat de regler och rutiner som styr omhändertagandet av jourpatienter. 

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512