Gå direkt till innehåll
Miljoner till Biofilms för satsning på biologiska barriärer

Pressmeddelande -

Miljoner till Biofilms för satsning på biologiska barriärer

Forskning om hud, slemhinnor och sårläkning får en rejäl skjuts på Biofilms – Research Center for Biointerfaces, Malmö universitet. En ny forskningsprofil – Biobarriers - inrättas med en total budget på över 120 miljoner där KK-stiftelsen går in med 48 miljoner medan 13 företag och Malmö universitet går in med resten. Profilen startar i november i år och beräknas pågå i åtta år.

— Det är mycket positivt och betyder självfallet väldigt mycket för miljöns vidareutveckling och tillväxt, säger Therese Nordström, föreståndare för Biofilms.

Viktigt skydd

Hud och slemhinnor i exempelvis andningsorgan och tarmar är kroppens viktigaste barriärer för att skydda oss mot bakterier, virus, hålla vätskebalans och kroppstemperatur, skydda inre organ m. m. Forskarna talar om tre lager av dessa barriärer. Ytterst finns mikrobiotan, bakterier som finns på hud och slemhinnor. Nästa skikt är det tunna döda mellanlagret på hud eller tjockare slem. Slutligen innersta lagret/ insidan består av levande vävnad där celler byggs och skyddar barriären.
—Alla dessa tre lager måste vara i balans med varandra för att barriären ska fungera, säger professor Tautgirdas Ruzgas. Om någon av dessa lager förstörs eller blir angripen så fallerar hela barriären.
Det är barriären som helhet som hjälper till vid sårläkning och förhindrar att sår uppstår.

Skapa verktygslåda

I den nya forskningsprofilen ska forskarna i samarbete med 13 företag försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning av dessa barriärer. De hoppas upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m.

Svårläkta sår

—Vi hoppas att detta kommer få stor betydelse för en alltmer åldrande befolkning med svårläkta sår som är ett allt större problem, säger professor Johan Engblom. Vår nya forskningsprofil kommer brygga över till den kliniska forskningen på sjukhus och ta hänsyn till patienters behov.

Två sådana kliniska kopplingar handlar om diabetespatienter med svårläkta sår och äldre patienter med inkontinens som får irriterad och inflammerad hud.

—Det är av stor vikt för oss att förstå problematiken och patientens behov grundligt, säger Claudia Lindwall, affärsutvecklare på Magle Chemoswed, ett av de inblandade företagen.
—Genom detta unika projekt där vi samarbetar med forskning, klinik och andra företag med spetskompetens får vi de bästa förutsättningarna för att lyckas ta fram produkter som kommer göra skillnad för patienter.

Nya kliniska kopplingar

—Självfallet kommer det utvecklas nya kliniska kopplingar under projektets gång och här tror vi att våra näringslivspartners har mycket att bidra med, säger Johan Engblom.

Mer information:
Therese Nordström
Johan Engblom
Tautgirdas Ruzgas

De 13 inblandade företagen:
Perrigo
Bioglan AB
Sterisol AB
Galenica AB
Magle Chemoswed AB
QPharma AB
Pampett AB
Obducat Technologies AB
Prebona AB
In vitro Plant-Tech AB
Truly Labs AB
Zelmic AB
Sanicare AB

Ämnen

Regioner


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512
Ellen Albertsdóttir

Ellen Albertsdóttir

Presskontakt Kommunikatör 070 083 14 20
Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86