Gå direkt till innehåll
Nationell storsatsning växlar upp arbetet med social innovation i Sydsverige

Pressmeddelande -

Nationell storsatsning växlar upp arbetet med social innovation i Sydsverige

Mötesplats Social Innovation, MSI, skalas upp och etableras över hela landet. Sex lärosäten är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova. Det innebär att Malmö universitet blir värd för MSI Syd som etableras i nära samarbete med Malmö stad.

Sedan 2010 har Malmö universitet drivit Mötesplats Social Innovation, MSI, i samarbete med ett flertal olika aktörer. 2014 gick Malmö stad med som huvudpartner i MSI. Syftet med MSI är att vara den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

I den nya satsningen kommer MSI vara koordinator för det nationella arbetet och Malmö universitet blir värd för noden MSI Syd som ska stärka utvecklingen av social innovation i Sydsverige. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet blir tillsammans med Malmö universitet huvudparter för den nationella storsatsningen. Att generera och dela kunskap är lärosätenas kärnverksamhet. Samverkan med andra aktörer är en viktig del i lärosätenas uppdrag och det är också av stor vikt att utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer.

– För Malmö universitet är social innovation ett viktigt profilområde. Universitet har byggt upp och varit värd för Mötesplats Social Innovation sedan starten 2010. Det är värdefullt att arbetet med social innovation nu får en mer utvecklad roll på den nationella arenan. Eftersom intresset för social innovation växer så vill vi också möta denna efterfrågan, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.
Malmö universitet inleder nu arbetet med att ta fram en modell för att flera aktörer, såväl lärosäten som andra relevanta parter, ska kunna ansluta sig och därmed ta ett samlat grepp kring kunskapsutvecklingen och de behov som finns i regionen.

MSI Syd kommer att utvecklas genom att engagera regionala företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer, myndigheter och andra värdefulla aktörer för områdets utveckling. Det regionala arbetet kommer att ske i tät samverkan med Malmö stad, som tidigt identifierat social innovation som ett viktigt utvecklingsområde.

– Med den erfarenhet vi har i Malmö av samarbetet i Mötesplats för Social Innovation så kan jag bara gratulera Jönköping, Luleå, Stockholm, Umeå och Örebro där fler mötesplatser för Social innovation nu ska etableras. I arbetet med Agenda 2030 och att nå FN:s globala mål har sociala innovationer en stor betydelse. Många samhällsutmaningar kan lösas med innovationer på det sociala området och då krävs det samarbete och engagemang av både näringsliv, akademi och offentlig sektor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

MSIs nationella arbete i Malmö kommer även få vidare kraft och spridning genom fysisk närvaro i Stockholm. Arbetet i kunskapsplattformen kommer fokusera på att identifiera behov av ny kunskap kring området social innovation, dela och sprida viktig kunskap och information, koppla an till forskning och generera möjligheter för utövare och potentiella utövare inom fältet att mötas och driva området framåt.

Kontakt: Hanna Sigsjö, verksamhetsledare MSI, tfn: 070 – 965 54 33, hanna.sigsjo@mau.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Sarah Stancs

Sarah Stancs

Presskontakt Kommunikatör 040-665 79 90
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige