Gå direkt till innehåll
Nu startar polisutbildningen på Malmö universitet

Pressmeddelande -

Nu startar polisutbildningen på Malmö universitet

På måndag, 21 januari, börjar omkring 100 polisstudenter sina studier vid Malmö universitet. Det är första gången som polisutbildning ges i Skåne. För Malmö universitet är det ett viktigt utbildningsuppdrag för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Malmö universitet har på uppdrag av Polismyndigheten fått förtroendet att starta grundutbildning till polis. Totalt är det fem lärosäten i landet som bedriver polisutbildning. Förutom nykomlingarna Malmö universitet och Borås högskola bedrivs utbildningen även vid Södertörns högskola, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Antagning sker både vår- och hösttermin. Utbildningen tar två och ett halvt år och det är mycket som ska hinnas med under den relativt korta utbildningstiden.

Grov brottslighet i Malmö 

—Vi anser att det är av största vikt att våra framtida poliser får rätt kunskaper för att möta de problem med bland annat grov brottslighet som finns i Malmö och övriga landet, säger Caroline Mellgren, docent och föreståndare för polisprogrammet på Malmö universitet. Våra strategier för att utbilda professionella och kunniga poliser är:

Utbildningen ska vara forskningsanknuten. De metoder och tekniker som lärs ut ska ha sin grund i forskning och beprövad erfarenhet. En polis ska utveckla en förmåga att göra självständiga bedömningar i olika situationer. En student som har en kritisk och reflekterande förmåga klarar sin yrkespraktik bättre.

Våra studenter ska bli medvetna om olika maktordningar. En bra polis är medveten om olika maktordningar både under ingripande och i mötet med olika människor vid utredning och i dagliga möten med kollegor.

Vi ska arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande. Färre än vad tionde som började utbildningen våren 2018 hade utländsk bakgrund. Vi kommer att arbeta för att locka fler sökande med utländsk bakgrund och fler kvinnor till polisutbildningen. För att polisen ska kunna möta alla invånare måste de också spegla Sveriges befolkning.

Idag drivs alla polisutbildningar på uppdrag av Polismyndigheten, som också upprättar en gemensam utbildningsplan. På sikt vill Malmö universitet liksom flera andra lärosäten att utbildningen blir en regelrätt högskoleutbildning på kandidatnivå. Även polisförbundet driver att utbildningen ska förlängas. Det skulle ge studenterna möjlighet att återvända till högskolan/universitetet för vidareutbildning.

—Vi tror att det skulle ge framtidens poliser ännu bättre förutsättningar att möta den alltmer komplexa brottsligheten, säger Caroline Mellgren.

Om Polisprogrammet

Kontakta Caroline Mellgren

Ämnen

Kategorier

Regioner


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Kristina Rörström

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör 040-6657948
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige