Gå direkt till innehåll
Jonas Alwall har studerat genomförandet av Malmö stads kulturstrategi. Foto: Anna Wahlgren
Jonas Alwall har studerat genomförandet av Malmö stads kulturstrategi. Foto: Anna Wahlgren

Pressmeddelande -

Otydligt ägarskap när Malmö stads kulturstrategi skulle genomföras

Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 är ambitiös. Men den har visat sig sig vara svår att genomföra, vilket framgår av Malmöforskaren Jonas Alwalls granskning av arbetet med att sätta kulturstrategin i praktisk handling. Även om lyckade satsningar har gjorts har ambitionerna bara delvis kunnat mötas.

– Det handlar mycket om att strukturen var för komplicerad. Det försvårades ytterligare av att Malmö stad under perioden hade en omorganisation, säger Jonas Alwall, universitetslektor vid Malmö universitet.

Enskildas engagemang

Malmö stads mål är att utveckla sitt arbete med kultur som redskap för en hållbar utveckling. Det framgår av stadens kulturstrategi 2014-2020. För att ett strategiskt dokument som kulturstrategin ska få effekt krävs dock en genomförandeprocess, i detta fall genom en kommunal handlingsplan. Det är denna process som Jonas Alwall har studerat.

– Svårigheterna handlade om att många förvaltningar var inblandade på många olika sätt. Det har gjort det lite för komplicerat och beroende av enskilda som känt engagemanget. Det hade varit bättre om det varit tydligare förankrat hos respektive förvaltningsledning.

Malmö stad närmar sig idag slutet på den kulturstrategiska perioden 2014-2020 och rapporten diskuterar också vad som borde prägla nästa kulturstrategiprocess. Till lärdomarna hör att nästa process bör ha färre åtagande och göra det tydligare vilka som har ansvaret för genomförandet.

På ett mer övergripande plan menar Jonas Alwall också att ett nytt kulturstrategiskt arbete behöver uppmärksamma stadens mångkulturella prägel mer. I rapporten konstaterar han att det handlar om att stärka de gemenskapsbevarande aspekterna, alltså de krafter som kan motverka splittring, marginalisering och identitetslöshet bland människor i staden.

Ny hållbarhetsdimension

Trots svårigheterna i processen hävdar rapporten att kulturen har stärkt sin roll som sammanlänkande faktor i olika typer av satsningar i Malmö. Medvetenheten om kulturens betydelse har ökat inom stadens förvaltningar.

Mötesstrukturen spelade också en positiv roll i implementeringen av kulturstrategin. Den gav möjligheter för engagerade medarbetare från olika förvaltningar att mötas och enas kring gemensamma visioner.

Även hållbarhetsdimensionen lyfts fram. I strategin finns en insikt om att kulturen kan bidra till social hållbarhet och få människor att mötas och förstå varandra, menar Jonas Alwall:

– Hållbarhetsdimensionen är ny och kopplar till Malmökommissionens arbete och andra strategiska dokument som talar om kulturens viktiga roll. Det är lite speciellt för Malmö att en kulturstrategi talar rakt ut om att det finns sociala klyftor och sår som behöver läkas.

.

.

.

Kontaktperson

Jonas Alwall, universitetslektor vid Malmö universitet, 0761-253280, jonas.alwall@mau.se

Ladda ned rapporten: "Kulturen i den hållbara staden: Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi."

Afterwork med rapportsläpp: Rapportsläpp den 12 november kl. 16:15 - 17:30 på Café Niagara (Niagara, plan 2). Läs mer om rapportsläppet.

Ämnen

Regioner


Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Ellen Albertsdóttir

Ellen Albertsdóttir

Presskontakt Kommunikatör 070 083 14 20

Relaterat material

Relaterade nyheter