Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Lärosäten Syd tar ytterligare ett kliv framåt. Nytt kontor i Bryssel.

Lärosätena i södra Sverige fördjupar och stärker sitt samarbete. Nu inrättas ett gemensamt kontor i Bryssel för att skapa nätverk och större genomslag bland EU:s institutioner. Det handlar också om att nå större framgångar med mer forskningsmedel från EU.

Lärosäten Syd håller nätverksmöte på Malmö universitet 28.2. Närvarande är rektorerna från de olika lärosätena. 

Pressen välkommen!
När? 28 februari kl. 13 – 13.30
Var? Neréus, plan 3 Representationsrummet på Malmö universitet, Neptuniplan 7, Malmö.

Lärosäten Syd det vill säga Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samarbetar sedan länge för att möta samhällsutmaningar som medför nya krav på högre utbildning och forskning.

Lärosätena ser särskilda möjligheter i samarbetet genom sina kompletterande profiler som kan bidra till att hantera behov av både specialisering och bredd i verksamheten. Lärosäten Syd samarbetar exempelvis inom forsknings- och innovationsprojekt, kvalitetssäkring av utbildning, studentkårer och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Lärosäten Syd kan genom samarbete kring mobilitet möjliggöra för allt fler studenter att kombinera sina egna utbildningar genom att växla mellan lärosätena.

Här följer några konkreta exempel:

- 2013 startades ett projekt för att bygga upp en plattform för samverkansinlärning, en metod för att stärka elevers kunskapsutveckling och intresse för vidare studier. Studenter vid lärosätena verkar som handledare för gymnasie- eller högstadieelever. Samarbetet har utvecklats till att inbegripa de flesta av lärosätena inom Lärosäten Syd och 30 gymnasieskolor och fem grundskolor i Skåne, Halland och Blekinge.

- Mellan lärarutbildningarna på de ingående lärosätena finns ett väl utvecklat samarbete både kring studentutbyte och kompetensförsörjningsfrågor.

- Det finns ett väletablerat samarbete rörande sjuksköterskeutbildningar. Här sker kunskapsutbyte och dialog om kompetensförsörjning, dimensionering och inte minst gemensamt arbete rörande verksamhetsförlagd utbildning.

-En fråga av särskilt intresse på senare år är hur man på bästa sätt kan ta om hand nyanlända akademiker och få dem in i utbildning och/eller arbete. Här samarbetar Lärosäten Syd med Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Nu tar alltså Lärosäten Syd ytterligare steg framåt, dels med en fördjupad och förnyad överenskommelse för samarbetet. Överenskommelsen beskriver bland annat att ett närmare samarbete ska ge ökade synergieffekter genom såväl ökad planering som erfarenhetsutbyte.Nu har de sex lärosätena enats om att inrätta ett gemensamt kontor i Bryssel, med syfte att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer.

Tillsammans har lärosätena i Lärosäten Syd ca 55 500 heltidsstudenter, ca 10 600 antal anställda och ca 14 miljarder kronor tillsammans i intäkter (2016 års siffror). Detta motsvarar ca 20% av hela högskole/universitetssektorn inom dessa tre områden. Här finns studenter och medarbetare från hela världen. Forskningen har både spets och bredd och inkluderar stora forsknings­anläggningar, universitetssjukhus samt flera innovations- och samarbetskluster där nya och etablerade företag utvecklas.

Talespersoner:
Ordförande för Lärosäten Syd är: 

Håkan Schroeder, dekan

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Swedish University of Agricultural Sciences

Tel: 0703176953

hakan.schroeder@slu.se

Rektorerna vid respektive lärosäte. 

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512
Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Kristina Rörström

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör 040-6657948
Johanna Svensson

Johanna Svensson

Presskontakt Kommunikatör 040-665 83 14
Sarah Stancs

Sarah Stancs

Presskontakt Kommunikatör 040-665 79 90

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige