Gå direkt till innehåll
Stegvis återgång till undervisning på campus

Pressmeddelande -

Stegvis återgång till undervisning på campus

Under hösten återgår Malmö universitet stegvis till undervisning på campus.
– Det känns fantastiskt att vi nu kan planera för att ta emot både studenter och medarbetare till vårt universitet, säger Kerstin Tham, rektor.

Enligt Folkhälsomyndigetens allmänna råd som började gälla 1 juni 2021 kan studenter stegvis återgå till undervisning på plats under hösten. Malmö universitet planerar därför en återgång till undervisning och examination på campus i två steg.

– För en trygg och säker återgång till campus kommer undervisningen i början av terminen att vara blandad och bedrivas både på campus och digitalt. Från och med den 8 november räknar vi med att utnyttja våra lokaler fullt ut, säger Kerstin Tham.

Fram till den 8 november genomförs konferenser med externa deltagare digitalt och internationella tjänsteresor måste godkännas av ledningen. 

Under andra halvan av höstterminen kommer undervisning och annan verksamhet att kunna genomföras fysiskt i universitetets lokaler. Undantaget är vissa engelskspråkiga program och kurser som kommer att hållas digitalt hela terminen. Beslutet att internationella tjänsteresor måste godkännas av ledningen kvarstår även efter den 8 november.

Det var den 18 mars 2020 som universitetet övergick till att undervisa digitalt. Med några få undantag stängdes också lokalerna för studenter och allmänheten.

– Vi har lärt oss mycket av den snabba digitala omställning vi gjort under pandemin. Det är lärdomar som vi tar med oss framöver. Nu önskar jag alla en vilsam sommar och ser fram emot att stegvis kunna öppna upp vårt universitet för både studenter och medarbetare till hösten, säger Kerstin Tham.

Mer information finns här.

Ämnen

Taggar

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige