Gå direkt till innehåll
Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor vid Malmö universitet, blir styrelseordförande i holdingbolaget.
Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor vid Malmö universitet, blir styrelseordförande i holdingbolaget.

Pressmeddelande -

Tunga namn till Malmö universitets nya holdingbolag

Nu är styrelsen klar för Malmö universitets nya holdingbolag. Bolaget bildades i höstas och är en konsekvens av att lärosätet blivit universitet. Mau Holding AB är först ut bland svenska universitet att fokusera på investeringar för tydlig och mätbar samhällsnytta, så kallad impact investing.

Universitetsstyrelsen godkände rektor Kerstin Thams förslag till styrelse i mitten av juni. Dessutom beslutade universitetsstyrelsen att flytta över ytterligare 8,5 miljoner kronor till bolaget, utöver befintligt kapital om 1,5 miljoner kronor. Förslaget till styrelse beslutas på en extra bolagsstämma inom kort.

Drivs av samhällsengagemang
Charlotte Ahlgren Moritz, universitets vicerektor för samverkan och innovation, blir styrelseordförande i bolaget. 

Ytterligare ledamöter är:

  • Jenny Carenco, VD Prosper Social Impact
  • Jeanette Andersson, tillförordnad vd på Minc
  • Bert Nordberg, ordförande i Vestas och TDC Group
  • Hamdija Jusufagic, grundare och koncernchef, System Verification AB

– I bolagsstyrelsen för Mau Holding får vi tung kompetens med stora nätverk som brinner för Malmö. Inte minst drivs de av samhällsengagemang och ser potentialen i vår forskning, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Mau Holding är den investerande delen av universitets innovationsverksamhet. Totalt finns drygt 20 holdingbolag knutna till svenska universitet. Deras uppdrag är bland annat att stödja ett ökat nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat.

Kontaktperson:

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation

charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

040-6657346

Ämnen

Regioner


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Kontakter

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512
Johanna Svensson

Johanna Svensson

Presskontakt Kommunikatör 040-665 83 14
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Presskontakt Kommunikatör 040-665 88 46
Hanna Rydén

Hanna Rydén

Presskontakt Kommunikatör 0701-806024

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet

Box 50500
205 06 Malmö
Sverige