Skip to main content

Årets handledare 2006 – för ungdomar i praktik

Evenemang

08
JUN
Stall Peter Jardby.
 
Gisela Jardby på företaget Stall Peter Jardby har utsetts till Årets Handledare 2006. Priset gäller insatser för ungdomar i praktik inom gymnasieskolans individuella program i Malmö samt kommunala ungdomsprogrammet. Utbildningsdirektör Matz Nilsson överräcker utmärkelsen den 8 juni kl 11.00 på Stall Peter Jardby. För tredje året har nu Årets Handledare – för ungdomar i praktik utsetts i Malmö stad. Motiveringen lyder: ”… Gisela har på ett föredömligt sätt genom sitt handledarskap givit ungdomen en bra och trygg grund att stå på. Genom uppmuntran och lagom avvägda krav har Gisela motiverat praktikanten att utvecklas i sin framtida yrkesroll, samt starkt bidragit till en positiv personlig utveckling”. PraktikService har tillsammans med studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan arbetat fram konceptet för att visa uppskattning för de perso ner och organisationer som ställer upp med praktikplatser och god handledning. PraktikService samordnar praktikplatser för ungdomar mellan 16-24 år. Läs mer på www.praktikservice.se Många ungdomar är i stort behov av praktikplatser. Eleven kan inom ramen för det Individuella programmet välja att under en period gå ut på heltidspraktik eller kombinera studier och praktik för att vid ett senare tillfälle börja heltidsstudier. Nytt för i år är att även vägledare inom Kommunala ungdomsprogramm et (KUP) deltar i nomineringsprocessen. KUP-ungdomarna är mellan 18-20 år och flertalet har avslutat sina gymnasiestudier och står inför inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Praktik kan för denna grupp bidra till att öka ungdomarnas samhälls- och arbetslivserfarenhet eller utgöra ett stöd inför fortsatta studier eller inträde på arbetsmarknaden. För mer information kontakta: Bengt-Ivar Thomasson, tf chef PraktikService, 040-34 23 12, bengt-ivar.thomasson@malmo.se Malmö den 1 juni 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef