Skip to main content

Äldre i framtiden

Evenemang

18
MAY
Öresundsgårdens aula
 
Limhamn-Bunkeflos stadsdelsförvaltning Alla måste vi börja fundera över hur vi vill ha det när vi blir äldre. I samhället pågår en omfattande individualisering och äldrevården är inte något undantag. De gamla ålderdomshemmen är sedan länge borta och ansvaret för vår framtid ligger i våra egna händer. För att ta pulsen på hur invånarna ser på att vara äldre i framtiden inbjuder stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo till en temaeftermiddag i Öresundsgårdens aula den 18 maj, 13.00–16.00. – Idag behöver man fundera igenom hur man vill ha det på ålderns höst. Temaeftermiddagen ger en vägledning i hur vår långsiktiga planering ska utformas, säger Renée Ekcrona, vård och omsorgschef i Limhamn-Bunkeflo. Eftermiddagen inleds med en föreläsning av professor Mats Thorslund som tar upp hur forskningen ser på framtiden för de äldre. Procentuellt sett är Sverige det land som har flest antal 80-åringar och v i har en sned åldersfördelning. År 2020 når vi en topp med många pensionärer och för få i arbetslivet. – Det behövs en god samhällsplanering för att kunna möta framtidens krav och vi måste börja redan nu, säger Renée Ekcrona. Efter föreläsningen blir det paneldebatt med moderator Hans Månsson, journalist och f.d. chefredaktör för sydsvenskan. Med i panel finns representanter från pensionärsorganisationer och stadsdelens anhörigföreningar. – Det är medborgarna som ska komma till tals och po litiker och tjänstemän ska lyssna, säger Renée Ekcrona. För mer information kontakta: Renée Ekcrona, Vård och omsorgschef, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning 0705-38 14 24