Skip to main content

Avspark!

Evenemang

10
JAN
Gröningen, Malmö
 
Malmös unga ska få två multifunktionella idrottsplatser som inbjuder till spontan rörelse. Tisdagen 10 januari tar skolelever och entreprenören de första spadtagen. Spontanidrottsplatserna byggs i parken Gröningen i Östra Sorgenfri och i Hermodsdalsparken. Där blir det möjligt att spela bl a streetbasket, innebandy och fotboll. Elever från de båda närliggande skolorna (Nya Stenkulaskolan och Hermodsdalssk olan, årskurs 4) spelar huvudrollen vid det första spadtaget. De kommer även vara med och dokumentera och följa hela bygget fram till invigningen i maj. Nytt med multiarenor Multiarenor är en ny, populär form av idrottsplats, sedan tidigare finns bara en av detta slag i Malmö, (vid Rörsjöskolan). På de båda arenornas konstgräs kommer man att kunna spela både fotboll, innebandy, handboll och volleyboll, vid sidan om arenan även streetbasket. Idrottsplatsen i Gröningen kommer även att få en löpar- och längdhoppsgrop, styrketräningsredskap, beachvolleybollplan och basketkorg i lägre höjd för mindre barn och rullstolsburna. Platserna ligger i anslutning till skolorna Nya Stenkulaskolan och Hermodsdalsskolan som dagtid kan använda parkerna i sin idrottsundervisning. Varför spontant? Ungdomsforskare pekar på att många ungdomar idag är ovilliga att binda sig vid den typ av schemalagda aktiviteter som idrottsföreningarnas traditionella verksamhet ofta erbjuder. I stället finns e n tendens att de väljer mindre bundna, mer flexibla verksamheter, där de själva kan välja var, när och hur. Även innehållet har betydelse, "häftiga" och upplevelseinriktade aktiviteter efterfrågas allt mer . Riksidrottsförbundet har därför genom sin lokala organisation Skåneidrotten tagit initiativ till projektet "Handslaget", där olika kommunala förvaltningar och bostadsorganisationer engagerats. I Malmö har en grupp bestående av Skåneidrotten, Gatukontoret, Serviceförvaltningen, Fritidsförv altningen, Fosie SDF, Södra Innerstaden SDF, MISO samt MKB och HSB Malmö involverats för att möjliggöra platser för spontan idrott. VAR & NÄR: De första spadtagen tas tisdagen 10 januari, i Gröningen kl 13.30 (närmaste adress Östra Farmvägen 30) och i Hermodsdal kl. 15.00 (närmaste adress Ormvråksgatan). Elever från Nya Stenkula skolan och Hermodsdalsskolan finns på plats, liksom representanter från Skåneidrotten (Mats Werne), MISO och Gatukontoret (Stina Junerup, landskapsarkitekt och Gu nnar Ericson, stadsträdgårdsmästare). Mer information: Stina Junerup, landskaparkitekt, gatukontoret, 040-34 14 05, 0709-34 14 42 Mats Werne, Skåneidrotten, 070-38 57 500 För högupplösta bilder, kontakta Annika Blomquist, 040-34 14 79