Gå direkt till innehåll

Biltullar - ett måste för hållbart Malmö?

Tid 22 Maj 2006 11:45 – 11:45

Plats Humanitetens hus, Drottningtorget 8 i Malmö.

Vad innebär hållbar utveckling? Är det något som samhället måste fixa till, annars går vi under? Hör riksdagskvinnan Karin Svensson-Smith (mp) som vill införa biltullar i Malmö debattera detta med Malmöpolitikern Inge Garstedt (m), som tycker att förslaget helt enkelt är idiotiskt. Karin Svensson-Smith anser dessutom att flygresandet skall beskattas, medan Inge Garstedt svarar att en sådan beskattning vore en katastrof för Sturup och hela Skåne. Inge Garstedt får medhåll av Uno Aldegren (s). Är politikerna ens överens om vad hållbar utveckling är? Jan Andersson (s) menar att både ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer är lika viktiga för den hållbara utvecklingen. Karin Svensson-Smith anser däremot att begreppet hållbar utveckling blivit en meningslös klyscha nu när allt skall inkluderas. Hållbar utveckling handlar enligt henne om miljöfrågor. Och vad gäller den sociala hållbarheten och tryggheten på gator och torg håller Inge Garstedt socialdemokraterna ansvariga för som hon anser socialsvängens och kriminalpolitikens misslyckande i Malmö. Debattdeltagare: Jan Andersson (s) Europaparlamentet Karin Svensson-Smith (mp) Riksdagen Uno Aldegren (s) Regionfullmäktige Inge Garstedt (m) Malmö stad Välkomna till en intressant debatt om hållbar utveckling i alla dess former: NÄR? Måndagen den 22 maj klockan 11:45 till 13:30 VAR? Humanitetens hus, Drottningtorget 8 i Malmö. KONTAKT: Rolf Larsson, debattledare Hållbarhetsrådet Tel: 090-18 46 13, 0703- 32 94 51

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se