Skip to main content

En studie i kommunismens brott

Evenemang

14
MAR
Kungsgatan 44
 
Sovjetkommunismens terror är ämnet för ett seminarium för historielärare i Malmö i morgon tisdag. Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner, historieprofessorer vid Lunds universitet, ger en rad perspektiv på kommunismens brott. Seminariet om Sovjetkommunismens terror anordnas i aulan i kvarteret Margareta, Kungsgatan 44, där Frans Suellsgymnasiet, Jörgen Kocksgymnasiet och Celsiusgymnasiet håller till. Kristian Gerner ger komparativa perspektiv på Sovjetterrorn och tar upp forskningsdebatten. Klas-Göran Karlsson redogör för händelser, processer och mekanismer, samt vänder på förloppet och studerar Sovjetterrorns verkningshistoria, d v s hur historien används i senare skeden. Seminariet pågår mellan kl 9.00 och 16.00 tisdagen den 14 mars. Arrangör är Kursplanegruppen i historia vid Malmö stads gymnasieskolor. Samma dag anordnas seminariet “Elevers läsning – lustfylld undervisning” för svensklärare. Det sker i aulan på S:t Petri skola, Fersens väg 1, kl 10.00-16.00. Seminariet arrangeras av Kursplanegruppen i svenska vid Malmö stads gymnasieskolor. Gunilla Molloy, Stockholms universitet, föreläser om “Att läsa sitt liv – om läsning av skönlitteratur med tonåringar”. Monica Karlsson och Anna-Lena Sundberg, gymnasielärare i Huddinge och författare till boken “Gilla jobbet” talar om hur man gör svenskämnet hanterligt och lustfyllt. För ytterligare uppgifter kontakta: Stefan Lindhe, arrangör av seminariet ”Sovjetkommunismens terror”, 040-34 33 04, stefan.lindhe@pub.malmo.se Inger Johansson, arrangör av seminariet ”Elevers läsning – lustfylld undervisning”, 040-34 31 76, inger.johansson@pub.malmo.se Malmö den 13 mars 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef