Skip to main content

Ilmar Reepalu årets svenske turismopinionsbildare

Evenemang

23
MAR
Svenska Mässan (Göteborg), konferensrum J1, i samband med TUR-mässan.
 
Under TUR-mässan i Göteborg 23-26 mars utses Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö, till årets opinionsbildare för svensk turism- och besöksnäring. Enligt motiveringen så har han bland annat ”tydligt argumenterat för turismens betydelse för ekonomi och sysselsättning”. I samband med TUR-mässan i Göteborg arrangerar Svensk Turism AB, Sveriges Hotell- och Restaurang företagare (SHR), Sveriges Rese- och Turistråd och Svensk Flyg ett gemensamt seminarium. Under seminariet utses Ilmar Reepalu till Svensk turisms opinionsbildare 2005. I motiveringen sägs: Ilmar Reepalu har, som politisk företrädare, med stor auktoritet energiskt och konsekvent framfört turismens del i det totala näringslivet. Han har tydligt argumenterat för turismens betydelse för ekonomi och sysselsättning. Han har genom att vidga och förstärka bilden av turismen, gett den en viktig roll i samhällets utveckling och attraktivitet. – Ilmar Reepalu är en självklar mottagare av vårt opinionspris, säger Nils Carlsson ordförande för Svensk Turism. Vi behöver fler röster som hans som kan uppmärksamma turism- och besöksnäringen och den samhällsnytta som turismen innebär för Sverige. Prisutdelningen sker på ett seminarium den 23 mars kl. 15.00 på Svenska Mässan (Göteborg), konferensrum J1, i samband med TUR-mässan. För information och frågor: Nils Carlsson Svensk Turism, telefon 0705-85 03 87