Skip to main content

Inbjudan till pressvisning av första etappen av nya väg 101

Evenemang

12
JUL
Samling vid Arrievägens södra del, precis vid parkeringen
 
Den 13 juli öppnar den nybyggda Sofiedalsvägen söder om Lockarp. Pressvisning av vägen sker onsdagen den 12 maj. Vägen är en förlängning av Arrievägen söderut till en nyanlagd cirkulationsplats samt en tvärförbindelse, Sofiedalsvägen, som sträcker sig under Trelleborgs-järnvägen, genom Sofiedals golfklubb och ansluter till östra delen av Lockarps Kyrkoväg. Pressvisning av vägen sker onsdagen den 12 juli där representanter från gatukontoret visar och berättar om vägsträckningen. Var? Samling vid Arrievägens södra del, precis vid parkeringen När? Onsdagen den 12 juli kl 10.00. Vad ska ske? Vi kör gemensamt in på arbetsområdet och stannar vid några intressanta platser. Övrigt: Vi kör i egna bilar. Från gatukontoret kommer Inger Blomqvist (projektansvarig), Peter Gustafsson (projekteringsledare) och Johan Edgren (informat ör) att närvara. Meddela ifall ni kommer, kontakta i så fall Johan Edgren, 0709 – 62 95 68 eller johan.edgren@malmo.se Välkomna!