Skip to main content

Kolonirörelsen i Malmö - idyll som minner om svunna tider eller framtidsprojekt?

Evenemang

24
SEP
Malmö stadsarkiv Isbergs gata 13
  -
Föredrag av Fredrik Björk doktorand i miljöhistoria vid Malmö högskola. Sveriges första organiserade koloniområden skapades i Malmö i slutet av 1800-talet och utgick från tankar om självhushållning och moralens höjande. Tillhör kolonierna det förgångna eller kan de vara en del i en hållbar stadsutveckling?