Skip to main content

Konferens om manlighet

Evenemang

14
NOV
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö
  -
Vad är egentligen en riktig man? Hur blir man man? Det är frågor som avhandlas på konferensen "Manligheter i förändringens tid" den 14 november på Kockum Fritid i Malmö. 334 personer är anmälda, och hälften är män. Text: Konferensen bjuder på en rad olika perspektiv på manlighet - historiska, biologska, politiska med mera. På programmet står bl a en föreläsning med David Tjeder, fil dr i historia och genusforskare. Han talar om hur mansidealet skiftat genom tiderna. Ulf Mellström, professor vid Luleå tekniska universitet, tar upp "Manlig emancipation, att frigöra sig från vadå?" Därtill blir det ett flertal seminarier/workshops, där man bl a diskuterar varför killar halkar efter i skolan. Tid: Tisdagen den 14 november 2006 kl 8.30-16.00 Plats: Kockum Fritid, V Varvsgatan 8, Malmö Arrangörer: Kommunförbundet Skåne, Etniska relationer i Malmö stad, Malmö stads progr am för sexuell hälsa, Malmö högskola och Region Skåne. För ytterligare information kontakta: Irene Malmberg, informationssekreterare på Etniska relationer, 040-34 33 94 eller 0703-76 10 19 Malmö den 13 november 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef