Skip to main content

Konferens om Nordiska kunskapsstäder

Evenemang

08
JUN
StadsbyggnadsForum Västra Hamnen, Nordenskjöldsgatan 17
 
Hela Väst-Europa befinner sig i en omvandlingsperiod där flertalet går från typiska industristäder till kunskaps- och kulturstäder. Malmö är en av dessa städer som under de senaste 10 åren haft en mycket snabb utveckling där man gått från ett ekonomiskt krisläge till en stad som skapat förutsättningar för en utveckling av kunskapsstaden Malm ö. De kommande åren måste inriktas på att vidareutveckla Malmö som en attraktiv kunskapsstad och samtidigt ta några stora steg mot ett mer mångkulturellt och integrerat Malmö. Denna utmaning är lika stor som 90-talets industriella kris. Kunskapssamhället ställer emellertid nya krav på städerna. Det räcker inte längre med att skapa bra förutsättningar för högskolorna, innovationsmiljöer mm Det gäller i större grad att skapa attraktiva och spännande kultur- och upplevelseinriktade städer. Mångf alden innefattar också ett brett utbud av olika bostadsalternativ. Öppenhet och tolerans för olika initiativ är uttryck som präglar det nya kunskapssamhället. Konferensen i Malmö tar fasta på den utmaning som städerna ställs eller kommer att ställas inför. Konferensen kommer att behandla fyr olika uttryck för denna utveckling. Dessa är – Innovation, Kultur och kompetenser, Urban Governance samt Urban Design. Under konferensen kommer ett antal deltagande städer att presentera sig och hur m an tacklar denna problematik/utmaning. Presentationen kommer att ske i samband med lunchen som för dagen döpts om till Marknadsplats. Konferensen sker genom initiativ från Nordiska Ministerrådet i samarbete med Malmö stad och Nordic City Network. Välkommen till inledande presskonferens med ordföranden för Nordic City Network, Christer Larsson samt Ole Damsgaard, representant för Nordiska rådet och direktör för Nordregio. Dag: Torsdagen 8 juni Tid: Kl 12.45 Plats: StadsbyggnadsForum Vä stra Hamnen, Nordenskjöldsgatan 17 För ytterligare information kontakta: Informationschef Göran Rosberg, 343679