Skip to main content

Låt oss lära av varandra

Evenemang

14
APR
Hotell Hilton, Triangeln 2
-   -
Föräldrar med psykisk ohälsa och hur vi kan stödja deras barn är ämnet för en konferens som i år arrangeras av Malmö. Deltagarna kommer att fördjupa sin kunskap inom ett område som först på senare år har aktualiserats. År 2000 arrangerades den första landsomfattande konferensen om barn med föräldrar med psykisk ohälsa, sedan dess har det blivit ytterligare tre och nu har turen kommit till Malmö. - Årets konferens har rönt stort intresse för personal som arbetar inom det här området och som det ser ut nu kommer 365 deltagare att få plats, säger utvecklingsledaren för ALMA, Birthe Hagström. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa växer ofta upp under svåra förhållanden. Trots detta har de länge har de varit relativt osynliga i samhället. I Malmös samverkansprojekt ALMA arbetar Malmö stad och Hälso- och Sjukvården gemensamt för stöd till barn mellan noll och sex år och deras föräldrar. ALMA har funnits sedan år 1999. - Många andra kommuner och landsting arbetar också på att bli bättre på att stödja dessa barn. Syftet med den här konferensen är att vi ska lära av varandra och av de forskare som medverkar, förklarar Birthe Hagström. Områden som kommer att lyftas fram vid denna konferens är bland annat anknytningens betydelse, tidiga insatser i barnens liv, psykisk ohälsa i familjer med utländsk bakgrund samt resultatet av Nationell Psykiatrisamordnings projekt med utbildning i familjeintervention. *ALMA - Samverkansgruppen för små barn till föräldrar med psykisk ohälsa. ALMA betyder själ och näringsgivare Kontakter: Birthe Hagström, utvecklingsledare 0730-478146 Beatrice Ahldin, utvecklingssamordnare 0768 528305 Lena Englund, informatör, Fosie SDF 0702-447095