Skip to main content

Malmö först med tecknande Äldrevägledare

Evenemang

08
JUN
Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö.
 
Malmö är en bra stad för döva att åldras i, det har satsningar som Lindängelunds dövboende visat. Nu blir vi först i landet med äldrevägledare för döva och dövblinda. Den 8 juni uppmärksammas anhöriga till döva och dövblinda genom ett öppet hus på Lindängen. Fokus kommer att ligga på de närståendes livssituation. Det blir information men också stimulans, avkop pling och mingel. Tid 8 juni: 11.00 Portarna öppnas. 12.00 Invigningstal av Birgitta Nilsson, Kommunalråd, Vård och Omsorg. Därefter: • Äldrevägledarna för döva och dövblinda informerar om Äldreprojektet i Skåne och anhörigstöd. • Demenssjuksköterskan Beth Dahlrup talar om ”Tecken på demens”. • F d dövprästen Per Hammar kommer att berättar om hur det är att vara anhörig till äldre döva och dövblinda ”I nöd och lust”. • Avslutningen kommer att bli fartfylld tillsammans Sundsgårdens t eckenspråkslinje från Helsingborg, som kommer att genomföra kända sånger på teckenspråk i ett hisnande tempo. Plats: Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202, Malmö. Medverkande utställare: Apoteket, Distriktssjuksköterskan, Malmös syninstruktörer, specialutbildad vårdpersonal som visar taktil stimulering, Malmö Stadsbibliotek och döva konstnärer som visar sina verk. Arrangörer: Äldrevägledarna för döva och dövblinda Annett Rosenlind och Lena Davidsson har i samarbete med samordnare f ör Anhöriga/närståendestöd Eva Wiman Kontakt: Lena Davidsson: Mobil/SMS: 0708-69 61 37, e-mail: lena.davidsson@malmo.se Annett Rosenlind: SMS/3: 0735-34 85 79, e-mail: annett.rosenlind@malmo.se