Skip to main content

Malmös nya gågata

Evenemang

17
JUN
Baltzarsgatan/Kalendegatan vid Lilla Kafferosteriet.
 
På lördag invigs Malmös nya gågata - Kalendegatan - med musikunderhållning och gyckleri. Förändringen av Kalendegatan är en del av stadens ambition om att förbättra Malmös huvudstråk och ta tillvara på gatornas historia. Mindre fordonstrafik och lösningar som gynnar trafiksituationen för cyklister och gående ska bidra till att Kalendegatan blir trevligare, tryggare och mer mänsklig. Malmös nya gågata – Kalendegatan - invigs på lördag med bl. a Kronprinsens husarer, malmöbandet Clark och spektakulär modevisning. Upprustningen av Malmös stadskärna började 1999 med Södergatan och flera stråk och platser har rustats upp sedan dess. Ledstjärna i upprustningen är Malmös stadsmiljöprogram som inleddes 1995. Det övergripande målet med stadsmiljöprogrammet är att ge Malmö – som helhet och de olika stadsdelarna – en tydlig och förstärkt identitet. Busstrafiken har försvunnit från Kaledegatan o ch en särskild ”cykelfil” har anlagts i mitten av gatan – detta trots att den största delen av gatan kommer att bli gågata. – Vanligtvis uppmuntrar vi inte cyklister att använda gågator; men eftersom gatan är en förlängning av ett av stans viktigaste cykelstråk, vill vi att även cyklister skall kunna ta sig fram här, säger projektledare Martin Berntsson. Mindre fordonstrafik och lösningar som gynnar trafiksituationen för cyklister och gående ska bidra till att Kalendegatan blir trevligare, t ryggare och mer mänsklig. Förhoppningen är att fler näringsidkare etablerar sig längs med gatan. – Vi har lämnat plats för möjligheten att etablera mindre gatuserveringar, med cafébord, berättar Martin. Program på scenen: 11.30 Musikunderhållning med Clark 12.45 Emmanuel Morfiadakis, ordförande i Tekniska nämden 12.50 Invigning av Kalendegatan 13.00 Modevisning 13.30 Musikunderhållning med Clark 14.00 Modevisning När: Lördagen den 17 juni 11.30-15.00 Plats: Baltzarsgatan/Kalendegatan vid Lilla Kafferosteriet. Kontakt: Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, Malmö stad, Gatukontoret: 0708 34 13 97 Gitte Knutsson, Malmö Citysamverkan: 0733 307018