Skip to main content

Mer än 70 föreningar samlas för att öka valdeltagandet inför valet 2006

Evenemang

08
JUN
Arena 305, Lönngatan 30.
  -
Den 8 juni samlas föreningsrepresentanter i Malmö som arbetar aktivt med att höja valdeltagandet inför valet den 17 september. Föreningarna har fått beviljat medel ur Delaktiga Sverige - Valinformation, ett nationellt åtgärdsprogram som Justitiedepartementet har startat för att höja valdeltagandet. Målet är att öka valdeltagandet i första hand i de stadsdelar där valdeltagandet är lågt. - Att rösta är en oerhört viktig demokratifråga. Med föreningsträffen vill vi förstärka det lokala föreningslivet och bilda nätverk som kan leva långt efter valet. Träffen möjliggör även spridning av kunskap. Det kommer att delas ut skriftlig information om valet den 17 september, säger Nidal Almudafar, samordnare Delaktiga Sverige i Malmö. Pressen är välkommen att delta. Datum: 8 juni Tid: kl.19.00-20.30 Plats: Arena 305, Lönngatan 30. För mer information kontakta: Nidal Almudafar, samordnare Tel: 040- 34 54 41, mobil: 0709 - 48 17 12, nidal.almudafar@malmo.se Bakgrund/ Delaktiga Sverige är ett åtgärdsprogram för att bekämpa utanförskap och öka människors delaktighet i det svenska samhället. Inför valet 2006 har regeringen beviljat Malmö stad 750 000 kr i bidrag inom ramen för Delaktiga Sverige. Mer en hälften av medlen har delats ut till samtliga 80 föreningar i Malmö. S yftet är att engagera föreningar inför valet inte minst bland förstagångsväljare och utrikesfödda. Det kan gälla aktiviteter såsom informationsträffar, konferenser, seminarier, debattforum, webbsidor, radio, film, teater, mm. 15 personer utbildas dessutom till val-ambassadörer. De kommer i första hand att stödja föreningar men även arbeta med uppsökande verksamhet vid exempelvis SFI, Komvux, Medborgarkontor och andra mötesplatser.