Skip to main content

Migrationsministern möter migranter

Evenemang

01
SEP
Komvux Södervärn, Spårvägsgatan 9
 
Den kommunala vuxenutbildningen har en central roll i integrationen. Komvux Södervärn i Malmö, som har en hög andel invandrade studerande, arbetar hårt för att bryta utanförskapet och sprida insikter om svenskt samhälls- och arbetsliv. På fredag, den 1 september, får skolan besök av migrationsminister Barbro Holmberg. Invandrade svenskar är underrepresenterade i sven sk politik och valdeltagandet ligger traditionellt på en låg nivå. Migrationsminister Barbro Holmberg kommer bl a att träffa studerande och prata om varför man ska rösta. – För oss är arbetet kring demokrati en av höstens stora frågor, med väldigt många insatser kring att uppmuntra till att ta ställning i höstens val, säger Torbjörn Hanö, rektor på Komvux Södervärn. Migrationsministern kommer även att få en inblick i hur man arbetar med t ex språkundervisning på skolan. Tid: Fredagen den 1 september 2006 kl 10.00 Plats: Komvux Södervärn, Spårvägsgatan 9 Malmö den 30 augusti 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef