Skip to main content

Mötas i Malmö - boksläpp på Gustav Adolfs torg

Evenemang

29
JUN
Gustav Adolfs torg i Malmö
 
Klockan 17 torsdagen den 29 juni äger ett riktigt boksläpp rum på Gustav Adolfs torg i Malmö. Det är antologin Mötas i Malmö som hamnar i det offentliga rummet ljus såsom det strilas genom en platans beskyddande grönska. Medverkar vid boksläppet gör Christina Claesson, trädklättrande story-teller och en av bokens tjugo författare. Några av bokens övriga förfa ttare, de som är i stan och har tid, kommer också att finnas på plats. Mötas i Malmö består av tjugo nyskrivna texter om att mötas i Malmö av tjugo olika författare och Malmöprofiler. Det är Stadsbyggnadskontoret i Malmö som i samarbete med Gidlunds förlag ger ut boken. Medverkande författare är: Christina Claesson, Lena Frisk, Sven Rosborn, Jonas Franksson, Inga-Lina Lindqvist, Lars Fohrman, Per Svensson, Juan Paez Larraguibel, Mary Andersson, Cristina Gottfridsson, Hassan Hadi, E lisabeth Högdahl, Kristian Lundberg, Boel Gerell, Kaj Nohrborg, Margareta Popoola, Adnan Al-Sayegh, Sabina Dethorey, Jan Sigurd och Susanna Dzamic. Redaktör för boken är Sabina Dethorey. Antologin är ett sätt att uppmärksamma frågor som handlar om var, när och hur vi malmöbor ser varandra i vardagen, varför vi möts och inte möts. Detta är viktiga frågor för Stadsbyggnadskontoret med tanke på stadens framtida utformning. Under sommaren kommer Stadsbyggnadskontoret att följa upp bo ken genom att arrangera aktiviteter i det offentliga rummet på temat Mötas i Malmö. Varje torsdag några veckor framöver erbjuds olika kostnadsfria programpunkter. Det blir skrivverkstäder i samarbete med Stadsbiblioteket, berättande rundvandringar och insamling av malmöbors egna berättelser som efter hand läggs ut på en hemsida. Mer information om boken och övrigt arbete som äger rum inom tema Möten i staden kommer efter hand att läggas ut på www.malmo.se/mellanrum Dag: torsdag 29 juni Tid: kl 17.00 Plats: Gustav Adolfs torg, sydvästra delen Kontaktpersoner: Bertil Johansson, chef strategienheten. Tel 040 342384 e-post: bertil.johansson@malmo.se Sabina Dethorey tel 040 342322 e-post sabina.dethorey@malmo.se