Skip to main content

Nordiska Rådet besöker Limhamn-Bunkeflo

Evenemang

19
JUN
 
Måndagen den 19 juni besöker Nordiska Rådet Träffpunkten på Limhamn. Inför planeringen av sitt sommarmöte vände sig Nordiska rådet till David Brunt på Växjö Universitet som rekommenderade Limhamn-Bunkeflo. Hösten 2005 gav regeringens psykiatrisamordnare Växjö Universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning av hur kommunerna lever upp till psyk iatrireformens intentioner. David Brunt fick uppdraget och genomförde en undersökning i 20 kommuner av olika storlek och karaktär. Ansvariga chefer, handläggare, boendepersonal och brukare intervjuades. När Nordiska Rådet planerade sitt sommarmöte ville man ha tips på goda exempel i Sverige och vände sig till David Brunt på Växjö Universitet som rekommenderade Limhamn-Bunkeflo. Nordiska rådets besök startar klockan 10 i Stadshuset där kommunalrådet Birgitta Nilsson välkomnar och talar om de p olitiska intentionerna för arbetet med målgruppen i Malmö stad. Carina Lindkvist, Bo-Lss berättar om det övergripande arbetet för psykiskt funktionshindrade och informerar tillsammans med Bo Sönnerdahl om samverkansavtalet mellan kommun och region. Tema: "Vi har låtit behovet styra över organisationerna". PROGRAM Start 10.00 i Stadshuset. Lunch på Rådhuset. Buss ut till Limhamns Träffpunkt, Birger Jarlsgatan 46. David Brunt berättar om den historiska bakgrunden till utvecklin gen av kommunala boendestödsgrupper, Boendeprojektets design samt några av de preliminära resultaten av projektet. Kristina Stern och Lennart Wennberg berättar om en lyckad samverkansmodell mellan vård och omsorg, Individ och familjeomsorg och öppenvårdspsykiatrin. Brukare och personal från Träffpunkt och Boendestöd berättar om hur man byggt upp en välfungerande verksamhet som bygger på brukarinflytande. För mer information kan kontakt tas med Enhetschef Kristina Stern Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Telefon:040-34 46 73 e-mail:kristina.stern@malmo.se