Skip to main content

Nu går det att affischera lagligt

Evenemang

22
SEP
Möllevångstorget vid skulpturen Arbetets ära
 
Välkommen till Möllevångstorget på pressvisning den 22 september kl 11.00, då Malmö stads gatukontor visar en nyuppsatt affischpelare som gör det lättare att affischera i staden. Behovet av att affischera om olika arrangemang som är på gång i staden är stort. Tidigare har Malmö stad inte kunnat tillhandahålla några affischeringsplatser och dessvärre hamnar därför många affischer på stadens elskåp och belysningsstolpar. De nya affischpelarna ska förhoppningsvis leda till en förbättring både för arrangören som vill affischera och för stadens utseende. I första skedet har tre stycken affischpelare satts ut. En på Gustav Adolfs torg och två vid Möllevångstorget. Visar det sig att pelarna är en lyckad satsning, kommer gatukontoret att sätta ut fler på andra platser i staden. Pressvisning Tid: 22 september kl.11.00 Plats: Möllevångstorget vid skulpturen Arbetets ära Kontaktperson: Maria Sundell-Isling, landskapsarkitekt på Malmö stads gatukontor tel: 040-34 15 72, 0708-24 15 72.