Skip to main content

Ny flyttundersökning klar: Flyttlassen kommer och går

Evenemang

07
FEB
Stadshuset rum 7046, Malmö
 
En ny in- och utflyttningsundersökning visar att tendenserna från motsvarande undersökningar 2001 och 2002 har förstärkts. Inflyttarna poängterar än mer storstadens kvaliteter högt utifrån tillgången till kultur, nöjen, restauranger och affärer. Utflyttarna nämner främst trygghetsaspekterna i vid bemärkelse som flyttningsorsak. Under 2004 flyttade 15 900 perso ner till Malmö. Samtidigt flyttade 14 400 Malmöbor ut till andra kommuner eller utlandet. Undersökningen ville ta reda på orsakerna till in- respektive utflyttningen. Enkäter skickades ut till 4 300 personer som har flyttat in till Malmö, 1 300 svarade. Samtidigt tillfrågades 4 300 hushåll som flyttat till Malmös kranskommuner om orsaken till flytten, av dessa svarade 1 871 hushåll. - Undersökningen bekräftar i stort sett vad vi trodde. Vi ser att Malmö har blivit allt mer tilldragande sa mtidigt som staden upplevs som mer hotfull. Unga flyttar in medan barnfamiljerna flyttar ut, vilket i sig är en normal del av livscykeln. SCB har räknat ut att en person i snitt flyttar 11 gånger i sitt liv, säger Mikael Stamming, informationsdirektör. 90 % av inflyttarna säger att förväntningarna på hur det skulle bli vid en flyttning till Malmö har uppfyllts helt eller delvis när det gäller bostad och boendemiljö. Drygt en fjärdedel är hemvändande Malmöbor. Den danska strömmen av inflytta re har ökat starkt under senare år, då man söker en bra bostad till rätt pris. Vi kan också konstatera att inflyttarna generellt har en högre utbildningsnivå än Malmöborna. Det främsta skälet till att flytta ut från Malmö är otryggheten. Dit räknas trygg miljö, yttre störningar, god uppväxtmiljö för barnen och kvalitet på barnomsorg och skolan men även önskad typ och storlek på bostad. Jämfört med förra undersökningen har dessa faktorer förstärkts markant. Andra skäl till att man flyttar ut är dels brist på bostäder men även att man vill flytta till småhus. Citat från undersökningen ?Malmö överträffar våra förväntningar i hög grad! Malmö är i väldigt mycket en framtidsstad?. -Malmö har för mycket våld, kriminalitet, ungdomsgäng. Malmö är tyvärr inte vad det har varit?. Pressen är välkommen till en utförlig redovisning av undersökningsresultaten med ansvariga för utredningen, Kenneth Hvarvenius och Anders Ardmar. Tid: Tisdag 7 februari kl. 10.00 Plats: stadshuset rum 7046 Undersökningen i sin helhet finns att hämta på www.malmo.se/flyttlassen För mer information: Kenneth Hvarvenius, tel 040 ? 34 10 66 Anders Ardmar, tel 040 ? 34 11 21