Skip to main content

Ökat samarbete för ett tryggare Södra Innerstaden

Evenemang

03
MAR
Garaget på Lönngatan 30
 
Nu ökar samverkan för att stadsdelen Södra Innerstaden i Malmö ska bli en tryggare plats att bo, arbeta och vistas i. Under hela året kommer stort fokus ligga på att samarbeta över gränserna mellan myndigheter, föreningsliv, boende och företag. Nu startar Fokus: Södra Innerstaden Välkommen på pressträff! Du är välkommen att träffa Eva Ahlgren, stadsdelschef i Södra Innerstaden, Bengt Hersler, polisområde Malmö, Jan-Åke Holmqvist, föreningen Trygga Möllevången, Arben Latifi, verksamhetsledare Lugna Gatan i Malmö, Stefan Adakis från Krognätverket i Södra Innerstaden, och Maria Sundell Isling som är projektledare på Gatukontoret. Samtliga kommer att berätta mer om de satsningar som kommer att genomföras under året i Södra Innerstaden. När? 3 mars kl 10.15 Var? Garaget på Lönngatan 30 Bakgrund Malmö stad och Polisområde Malmö har tagit fram ett gemensamt handlingsprogram, det s k ”Tiopunktsprogrammet”, i syfte att ytterligare förbättra tryggheten för medborgarna i Malmö. En av dessa åtgärder är att gemensamma insatser ska genomföras i Södra Innerstaden med utgångspunkt från aktuell trygghetsmätning med en gemensam analys. För ytterligare information: Dick Fredholm, Informatör i Södra Innerstaden, 040-34 56 40, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.