Skip to main content

Öppet forum om tryggheten i Rosengård

Evenemang

04
MAR
Rosengårdsskolans matsal, von Rosens väg 43
 
Vad görs i Rosengård för att öka trygghet och trivsel? Tisdagen den 4 mars bjuds rosengårdsborna in till Öppet forum, med trygghetsfrågor i fokus. En panel av aktörer inom trygghetsarbetet finns då på plats för att diskutera och svara på frågor. Den årliga trygghetsmätningen visar att Rosengård går åt rätt håll vad gäller de boendes upplevelse av trygghet i området. Bränder och provokationer mot Räddningstjänsten är fortfarande ett problem. - Med Öppet forum vill vi ge en bild av vad som redan görs för att förbättra tryggheten i Rosengård. Vi vill också öppna upp för en diskussion om vad enskilda personer, föreningar och grupper kan bidra med, säger Monica Claeson, verksamhetschef för avdelningen Medborgarservice. - Vårt mål är att Rosengård skall vara tryggt för alla, oavsett om man bor, arbetar eller är en tillfällig besökare i stadsdelen. Till diskussionen har det bjudits in aktörer som arbetar med trygghetsfrågor på olika sätt, från närpolis och skola till gatukontoret. Förhoppningen är att det skall bli en livlig debatt där både föräldrar, boende och företrädare för föreningslivet deltar med goda idéer och förslag att jobba vidare med. Öppet forum om trygghet När: Tisdagen den 4 mars kl 18.00 Var: Rosengårdsskolans matsal, von Rosens väg 43 Medverkande: Stadsdelsvärdar Lugna gatan Närpolisen Räddningstjänsten Gatukontoret Skolorna Politiker från Rosengårds stadsdelsfullmäktige För ytterligare information kontakta: Monica Claeson, chef Medborgarservice, Rosengård stadsdelsförvaltning Telefon: 040-34 63 81, 0734-34 57 33 E-post: monica.claeson@malmo.se Anna Karin Nord, informationsassistent, Rosengård stadsdelsförvaltning Telefon: 040-34 63 86, e-post annakarin.nord@malmo.se