Skip to main content

Politiker svarar på elevernas frågor

Evenemang

18
APR
Aulan, Heleneholms gymnasium, Munkhättegatan 1
 
Elever på Heleneholms gymnasium i Malmö anordnar politisk debatt tisdagen den 18 april. Riksdagspolitiker svarar på elevernas frågor om bl a skola, arbetsmarknad och ungdomsbrottslighet. Detta sker i skolans aula och i publiken finns 300 elever. Efter debatten får de ”rösta” på sin favorit. Det är en grupp elever i klass SP 3B på Heleneholms gymnasium som arrangerar debatten. Det ingår i deras projektarbete på skolan. Eleverna har bjudit in riksdagspolitiker från samtliga sju riksdagspartier. De medverkande är Luciano Astudillo (s), Tobias Billström (m), Yvonne Jönsson (kd), Sara Mohammadi (v), Bassem Nasr (c), Anna Norrman (mp) och Allan Widman (fp). Hur får man ner ungdomsarbetslösheten? Hur ska man minska våldet mot kvinnor? Vad vill ni förändra inom migrationspolitiken? Irakkonflikten – hur går man vidare? Det är några av de frågor som tas upp. D et är elevernas egna hjärtefrågor som debatteras. – Vi har satt upp en brevlåda på skolan och samlat in frågor till politikerna, berättar John Lidén i klass SP 3B. Efter debatten görs en snabbenkät bland eleverna. – De får en blankett med frågor om bl a vilket parti de skulle rösta på, säger John Lidén. Tid: Tisdagen den 18 april 2006, kl 10-12 Plats: Aulan, Heleneholms gymnasium, Munkhättegatan 1 För ytterligare uppgifter kontakta: Patrik Witt, rektor på Heleneholms gymnasium , 040-34 68 76 Stig Nilsson, intendent/teknisk ansvarig, 040-96 31 00 John Lidén, elev och medarrangör av debatten, 0739-38 10 53 Malmö den 13 april 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef