Skip to main content

Pressvisning av dynamiska farthinder

Evenemang

22
DEC
Axel Danielssons väg vid Stolpalösastigen
 
Malmö är bland de första platserna i landet att prova en ny typ av farthinder. Gatukontoret installerar just nu dynamiska gupp på Axel Danielssons väg vid Stolpalösastigen. Pressvisning av farthindret sker fredagen den 22 december. Det ena guppet finns på plats i marken medan det andra läggs ner i mellandagarna/första veckan i januari. Hela systemet planerar vi ta i bruk i mitte n av januari. När? Fredagen den 22 december kl 10.00 Var? Axel Danielssons väg vid Stolpalösastigen. Parkering sker lämpligast på Statistgatan. På plats finns Lars Olofsson, projektledare för guppet och Johan Edgren, informatör på gatukontoret. För mer information om guppet, läs gärna senaste numret av gatukontorets tidning Anslaget (nr 4, 2006). Mer information finns även på www.rinovatraffic.se. För mer information om visningen, kontakta Johan Edgren 0709-62 95 68.