Skip to main content

Riksdagsledamot besöker Oxievångsskolan

Evenemang

14
APR
Oxievångsskolan
 
Marie Granlund riksdagsledamot, vice ordförande i utbildningsutskottet och socialdemokraternas skolpolitiska talesman besöker Oxievångsskolan måndagen den 14 april kl 10. Dit kommer hon för att ta del av skolans framgångsrika projekt med studiecoacher som har pågått sedan 2006. - En oväntad ökning av andelen elever som riskerade att inte bli behöriga till gymnasieskolan gjorde att vi startade projektet, säger Ann-Christine Olsson, chef för förskola och skola i Oxie. Därför tog vi nya grepp på Oxievångsskolan. - Det är väldigt roligt att man på riksdagsnivå nu har uppmärksammat vårt projekt, säger Roberto Citterio, rektor på Oxievångsskolan. Fakta De två studiecoacherna kompletterar skolans mentorer och specialundervisning och är ett stöd i skolarbetet. De träffar och har motiverande samtal med varje elev och gör ibland hembesök för att prata med föräldrarna. Coacherna ger stöd med läxor, både under och efter skoltid och vid behov hämtar de eleverna i hemmet. Bitte Almqvist Informatör 34 78 20 För ytterligare information kontakta Ann-Christine Olsson, chef förskola/skola i Oxie 040 34 73 20 eller 0733 99 91 17 eller Roberto Citterio, rektor Oxievångsskolan, 0706 66 71 62