Skip to main content

Särskolans elever upptäcker naturen

Evenemang

28
NOV
Bergaskolan
  -
Praktiska moment och inlärning med alla sinnen. Det är särskilt viktiga inslag i undervisningen för särskolans elever. Malmö Naturskola och Bergaskolans särskolegrupp har gemensamt utvecklat nya arbetssätt för naturundervisning. Nu presenteras resultaten – en serie korta instruktionsfilmer som fritt kan användas av särskolor i hela landet. Bergaskolans särskolegrupp har under drygt ett år haft samarbete med Malmö Naturskola för att utarbeta bra arbetssätt för naturundervisning där en stor del av undervisningen varit förlagd utomhus. Projektet heter ”Natur för dig och mig” och har bedrivits med pengar ur Malmö stads miljöanslag. – Vad vi vill med projektet är att väcka intresse för naturen och att ge ungdomarna en ny dimension i livet genom att de känner sig hemma i naturmiljön, säger Bo Lindvall, samordnare på Malmö Naturskola. En del av de övningar som fungerat bra har dokumenteras i form av korta filmer, bl a undersökning av markens småkryp i Beijers park. Filmerna kommer att visas på Naturskolans pedagogiska webbplats www.natur.pedc.se Malmö Naturskola och Bergaskolans särskolegrupp bjuder nu in till en presentation av projektet. Tid: Tisdagen den 28 november 2006 kl 15.30 –17.30 Plats: ”Blommans lokaler”, Bergaskolan (till höger om Berga Fritidsgård på Grönalundsgatan) Särskolans elever har större behov av mer konkreta underv isningsmetoder än elever vid grundskolan. Praktiska moment och inlärning med hjälp av alla sinnen befäster kunskaper och färdigheter. Att lämna klassrummet ger ofta en mer konkret bild av verkligheten och rörelse blir ett naturligt inslag i vardagen. Att röra sig i kuperad terräng ger övning i motorik och synkronisering av sinnesintryck. För ytterligare information kontakta: Bo Lindvall, samordnare på Malmö Naturskola, 070-535 51 14, 040-34 36 89, bo.lindvall@malmo.se Malmö den 27 november 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef