Skip to main content

Seminarium - Vad kostar övervikt och fetma Malmö?

Evenemang

01
APR
Stadshuset
 
Som en del av förankringsprocessen anordnar folkhälsoenheten, Malmö stad ett antal seminarier om kost, fysisk aktivitet och övervikt och fetma. Det första seminariet, som äger rum den 1 april kl 9.30 i Stadshuset, kommer att inledas av kommunalrådet Birgitta Nilsson, och efter det görs en kort introduktion av det arbete som pågår.