Skip to main content

Skolgården som pedagogiskt hjälpmedel på Kroksbäcksskolan

Evenemang

06
FEB
Krokbäcksskolan
 
Nu finns det en pedagogisk modell för hur man arbetar med utomhusmiljön som ett klassrum. Det är resultatet av ett samarbete mellan Malmö Naturskola och Kroksbäcksskolan. Malmö Naturskola, en verksamhet inom Pedagogiska centralen, och Krokbäcksskolan har arbetat med en modell för elevmedverkan i skapandet av en skolgård som kan fungera som ett pe dagogiskt hjälpmedel. Under hösten 2005 har elever och lärare hjälpts åt med att bygga ett uteklassrum och måla motiv på skolgårdens asfalt. Projektet har resulterat i två filmer om hur man kan skapa och använda en pedagogisk skolgård. Måndagen den 6 februari klockan 15.00 visar elever och lärare på Krokbäcksskolan hur de använder uteklassrummet. Därefter visas inspirationsfilmerna i Krokbäcksskolans informationssal. Malmö stads miljöanslag står för en stor del av finansieringen av pro jektet. Kontaktperson är Carolina Andersson, Malmö Naturskola, tel 070-25 32 775