Skip to main content

Stadsbiblioteket i Malmö: ”Gå till historien”, stadsantikvarie Anders Reisnert och professor Roger Johansson

Evenemang

07
APR
Stadsbiblioteket i Malmö, Gullbergrummet plan 4 i Slottet.
  -
Boken ”Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö” är skriven av sjutton författare som har specialkunskaper inom olika områden. Stadsbiblioteket får besök av två av författarna, stadsantikvarie Anders Reisnert berättar just under rubriken ”Gå till historien” om det medeltida Malmö och professor Roger Johansson från Malmö högskola leder ”Jakten på det moderna”. Programmet är ett samarbete mellan ABF Malmö och Malmö Högskola. Boken presenterar i tretton avsnitt vandringar på olika teman i tid och rum: den medeltida staden, de danska spåren, det mångreligiösa Malmö. Boken skildrar också invandrarnas och kvinnornas stad och erbjuder promenader i arbetarrörelsens spår, i stadens gröna rum eller arkitekternas stad. Den visar även på viktiga platser för kultur och musik och låter läsaren bekanta sig med Malmös miljöhistoria och synen på den moderna staden. För mer information om programmet, kontakta Bo Gentili, 0733-59 58 67. Eva Jönsson 0721-80 98 41 eva.m.jonsson@malmo.se