Skip to main content

Tema sex och jämlikhet på S:t Petri skola

Evenemang

07
MAR
S:t Petri skola, Fersens väg 1
  -
Sex och jämlikhet är temat för en halvdag på S:t Petri skola fredagen den 7 mars. Sexologen och barnmorskan Helena Cewers besöker skolan för att prata om manlig och kvinnlig sexualitet. S:t Petri har en lång tradition av aktiviteter i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars. Denna dag infaller i år en lördag, och därför har skolan förlagt sin temahalv dag till fredagen. Årets tema är sex och jämlikhet. Alla elever i år 1 deltar. Tid: Fredagen den 7 mars kl 8:30-11:30 Plats: S:t Petri skola, Fersens väg 1 Skolan får besök av Helena Cewers, barnmorska och klinisk sexolog verksam vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset MAS. Hon föreläser om skillnader mellan kvinnlig och manlig sexualitet. Efter föreläsningen sker en uppdelning av eleverna. Hälften går till klassrum med diskussionsledare för samtal om sex och jämlikhet. Andra hälf ten går till aulan och får kunskaper om härskarteknikerna. Därefter byter de. För mer information kontakta: Eva Daun, rektor på S:t Petri skola, 040-34 66 34, 0703-16 29 90 Malmö den 6 mars 2008 Vänligen Pia Oredsson Informationschef