Skip to main content

Unga företagare på Latin stöttar jubileet

Evenemang

13
JAN
Aulan, Malmö latinskola
  -
Malmö latinskolas 600-årsjubileum närmar sig och företagsamma elever på skolan hjälper till med arrangemanget. SL-UF – Sponsra Latin UF – är ett av de företag som startats enligt Ung Företagsamhets koncept. På fredag samlas alla elever som driver UF-företag på gymnasieskolorna i Malmö. Det finns många goda affärsidéer på Malmös gymnasieskolor. Inom kursen Småfö retagande B på Malmö latinskola får eleverna starta och driva egna företag. Ett av företagen heter EIM-UF – Elev i Malmö UF. Här handlar det om att sälja skrivblock och pennor med Latinskolans sigill från år 1406. Ett annat företag, SL-UF, samlar in sponsorpengar till firandet av skolans jubileum den 15 februari. Fiesta Night UF är ett företag som specialiserat sig på att ordna fester med olika teman. Alla ungdomar som driver UF-företag på gymnasieskolorna i Malmö samlas på Malmö latinskol a på fredag. Ung Företagsamhet i Skåne anordnar mässeminarium inför UF:s regionala mässa i mars. Tid: Fredagen den 13 januari 2006 kl 13.00-14.30 Plats: Aulan, Malmö latinskola För ytterligare information kontakta: Anita Nilsson, lärare i ekonomiska ämnen, 040-34 66 82, anita.i.nilsson@pub.malmo.se Malmö den 9 januari 2006 Vänligen Pia Oredsson Informationschef