Skip to main content

Vi inviger och öppnar Neptunigatan

Evenemang

27
MAY
Neptunigatan, vid Malmö saluhall
  -

Välkommen att upptäcka Neptunigatan och promenera längs den innan vi släpper på trafiken.

På plats berättar projektledare och andra representanter från fastighets- och gatukontoret om hur gatan kommit till, om de fem nya broarna som byggts samt vilka träd och växter som planterats. VA Syd berättar om de så kallade biofilterna som ska det rena det smutsiga vattnet som kommer från gatan. Även Skånetrafiken kommer finnas på plats för att svara på frågor.

Program 27 maj
09:00-09:45 Insläpp, representanter från fastighets- och gatukontoret, Skånetrafiken och VA Syd finns på plats för att berätta om gatan och svara på frågor.
10:00-10:15 Invigningstal av Andreas Schönström, ordförande i tekniska nämnden, Malmö stad
10:30 (cirka) Byggstaketet öppnas och ger plats för bil-, cykel- och gångtrafiken.