Gå direkt till innehåll
Mikael Lo Presti, Utan titel, Olja på linneduk. Foto: Vegard Kleven/Standard (Oslo)
Mikael Lo Presti, Utan titel, Olja på linneduk. Foto: Vegard Kleven/Standard (Oslo)

Pressmeddelande -

2020-års konststipendiater klara

Nu är det klart vilka konstnärer som får 2020-års konststipendier och bidrag. Totalt handlar det om 2 550 000 kronor som 21 konstnärer får dela på. Stipendierna räknas till några av landets största.

– Det här året känns utdelningen av Malmö Konstmuseums stipendier och bidrag viktigare än någonsin. Med tanke på hur situationen ser ut just nu för många konstnärer och samhället i övrigt är behovet stort. Stipendierna räknas till några av landets största och vi hoppas att de ska göra skillnad, säger Kirse Junge-Stevnsborg, chef för Malmö Konstmuseum.

I år blir det 21 skånska konstnärer som får dela på de över 2,5 miljoner kronorna som delas ut ur tre konststipendiefonder. Det är Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och Aase och Richard Björklunds fond som delas ut. Nytt för i år att det delas ut extra många bidrag ur Emil Olssons fond.

Totalt har 176 konstnärer sökt stipendier och 93 konstnärer bidrag. Det är en ökning från förra året då 157 sökte stipendier och 79 bidrag.

Det har varit en stor spridning av olika konstnärliga tekniker och uttryckssätt. Bland stipendiaterna finns konstnärer från bland annat Sverige, Norge, Danmark Finland, Portugal och Bulgarien, men enligt stadgarna har alla en koppling till Skåne.

På grund av coronasituationen skjuts utdelningsceremonin som vanligtvis sker innan sommaren fram till hösten.

– Det här påverkar inte själva utbetalningen av stipendierna. Där arbetar vi för att snabba upp processen och få till en tidigare utbetalning än vanligt. Det är ett speciellt läge och därför tittar vi på den här möjligheten, säger Kirse Junge-Stevnsborg.

Bakom årets förslag på stipendiater står förutom konstmuseets chef Kirse Junge-Stevnsborg också Anna Granqvist, frilansande curator och redaktör samt konstmuseets intendenter Anna Johansson och Marcus Pompeius.


KONSTNÄRERNA SOM FÅR STIPENDIER OCH BIDRAG 2020

STIPENDIATER UR ELLEN TROTZIGS FOND
Eric Length är född 1980 i Hindås och verksam i Malmö. Lengths konstnärskap kretsar kring återkommande försök att fånga naturens flyktighet. Med olja, bläck, sot och kollage gestaltar han luft, dimma, moln och andra naturfenomen som är under ständig förändring. I flera av hans verk tycks slumpen haft en avgörande betydelse. Blekta partier skapar bländande tomrum som om de vore universums vita fläckar eller minnets outforskade platser. Lengths särpräglade måleri pendlar mellan det fysiska och metafysiska och befinner sig i glappet mellan det materiella och immateriella. Han har en sällsynt förmåga att uttrycka de mest svårgreppbara tillstånden i sitt måleri. Eric Length har bland annat ställt ut på Galleri Ping-Pong, Malmö, Galleri Arnstedt, Östra Karup och Tjörnedala konsthall, Baskemölla. Under 2020 kan man bland annat se hans verk på RAM Gallery i Oslo och i Domkyrkokryptan i Lund. Erik Length examinerades från Konsthögskolan i Malmö 2011.

Mikael Lo Presti är född 1989 i Södra Sandby och verksam i Oslo och Stockholm. Hans målningar består ofta av tillsynes vardagliga motiv som bord, vykort, hattar eller paraplyer och är en sammansmältning av intryck och upplevelser från uppväxten i Sverige och Italien. Målningarna är uppbyggda som fragmentariska scener, där minnen placeras sida vid sida om nuet. Med upplösta narrativ och egenartade kompositioner och motivval förankrar Lo Presti med stor skicklighet måleriets stillebentradition i samtida kontexter. Hans måleri får oss att lyfta på blicken och se livets gång ur helt nya perspektiv. Sedan han gick ut Konstakademin i Oslo 2015 och Maumaus Independent Study Program i Lissabon har Mikael Lo Presti ställt ut på gallerier och institutioner som STANDARD (Oslo), Frankfurt am Main, Berlin och Bureau i New York.

Joana Pereira är född 1984 i Lissabon och verksam i Malmö. Med en serie ljusrosa målningar på duk ”Facade” från 2019 öppnade Joana Pereira upp för en helt ny associationsväld än den manliga genikult som det monokroma måleriet ditintills förknippats med. Målningarna är vikta, veckade och hopsydda och påminner om kvinnans traditionella domäner; handdukarna och lakanen som omsorgsfullt lagts in linneskåpet eller kroppen som anpassat sig efter förväntningar och krav. Joana Pereiras konstnärliga utforskande kretsar kring den privata sfären och vad som krävs för att vi ska uppfatta en plats eller ett utrymme som ett hem. Med en mångfald av måleriska uttryck och metoder lyckas hon gång på gång visa på färgernas, formernas, rörelsernas och gesternas betydelse för vår uppfattning av en plats, och vad som krävs för att omförhandla våra inställningar till det varande. Joana Pereira examinerades från Konsthögskolan i Malmö 2018 och har därefter ställt ut på bland annat Lunds Konsthall, Galleri CC, Malmö och Galleri Arnstedt, Östra Karup.


STIPENDIATER UR AASE OCH RICHARD BJÖRKLUNDS FOND
Henrik Lund Jørgensen är född 1975 i Maribo, Danmark och verksam i Malmö. Med film, performance, text, installation och fotografi utforskar Lund Jørgensen bilders förändrade betydelse över tid. Ofta tar han utgångspunkt i konstnärskap som haft en avgörande betydelse för formandet av en kulturell identitet, såsom Michael Ancher (1849-1927) eller Carl Th. Dreyer (1889-1968), som han lånar både motiv och komposition ifrån. Genom att kombinera material från olika källor bygger han upp subjektiva berättelser som osäkrar gränsen mellan fiktion och verklighet och öppnar upp för många olika tolkningar. Henrik Lund Jørgensen lyckas med det svåra konststycket att kombinera personlig närhet och dokumentär distans. Med visuell skärpa visar han på det historiska materialets ständiga relevans och bjuder in oss i världar där verklighetens mörker tangerar fiktionens magi. Henrik Lund Jørgensen har examen från Högskolan för fotografi i Göteborg, 2003, Konsthögskolan i Malmö, 2005, och Filmhögskolan Valand i Göteborg, 2014. Efter studierna har han bland annat ställt ut på Fotografisk Center, Köpenhamn, Norrtälje konsthall, Krognoshuset i Lund och Vandalorum i Värnamo.

Eli Maria Lundgaard är född 1989 i Trondheim, Norge och är verksam i Malmö. I sitt konstnärskap utforskar hon sambanden mellan kroppars inre och yttre natur och dess tillstånd av föränderlighet. Hon arbetar med video, keramiska objekt, ljud och textilier som sammanförs i olika installationer eller assemblage. Abstrakta former kombineras med figurativa och tillsammans bildar de fragment av vad det skulle kunna innebära att vara människa. Eli Maria Lundgaard lyckas med stor sinnlighet och skärpa att fånga människans komplexitet. Efter examen på Konsthögskolan i Malmö 2018 har hon bland annat ställt ut på Moskvas internationella biennal för unga konstnärer, första upplagan av Antarktis biennal och Pinchuk Art Centre i Kiev och Venedig. Under 2020 öppnar hon en soloutställning på UKS i Oslo.

Maria Westmar är född 1983 i Stockholm och är verksam i Malmö. I Maria Westmars konstnärskap har materialen en meningsbärande roll. Hennes huvudsakliga medium är textil men det förekommer ofta i kombinationer med snäckor, grenar, stenar och andra material från naturen. Genom att utforska hur de olika materialen förhåller sig till varandra, hur vi upplever och språkliggör dem bearbetar hon såväl frågor om kropp, ursprung och erfarenhet. Maria Westmar har en sällsynt förmåga att skapa sinnlighet med tillsynes enkla grepp. Genom både eleganta och brutala möten synliggör hon de olika materialens mentala och fysiska topografi och ger dem ett språk som känns. Hon tog sin examen från Konstfack, Stockholm 2015. Därefter har hon bland annat ställt ut på Krognoshuset, Lund, Zabriskie Point i Genève och på Kvamsdals Fargeri i Masfjorden, Norge.


BIDRAG FRÅN AASE OCH RICHARD BJÖRKLUNDS FOND
Bianca Maria Barmen, född 1960 i Malmö. Utbildad vid Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och verksam i Lund.

Eva Björkstrand, född 1975 i Skövde. Utbildad vid Valand i Göteborg och Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och verksam i Malmö.

Tamara de Laval, född 1951 i Stockholm. Utbildad vid Konstakademin i Stockholm och verksam i Malmö.

Vassil Simittchiev, född 1938 i Sofia, Bulgarien. Utbildad vid Konstakademin i Sofia och är sedan 1975 verksam i Malmö.

Jukka Vänttinen, född 1954 i Kuhmo, Finland. Utbildad vid Konstskolan Forum i Malmö och Konstakademin i Stockholm, verksam i Malmö.


BIDRAG FRÅN EMIL OLSSONS MINNESFOND
Anita Christoffersson, född 1943 i Lund. Utbildad vid Goldsmiths, London och verksam i Lund.

Stina Ebers, född 1962 i Lund. Utbildad vid Målarskolan Forum i Malmö och Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, verksam i Lund.

Agneta Hemert, född 1944 i Malmö. Utbildad vid bland annat Konstskolan Forum i Malmö och verksam i Landskrona.

Charlotte Johannesson, född 1943 i Malmö. Utbildad i väveri och verksam i Skanör.

Christel Lundberg, född 1963 i Malmö. Utbildad vid bland annat Konstlinjen Munka och vid Konstlinjen Sundsgården och verksam i Malmö.

Torsten Ridell, född 1946 i Malmö. Utbildad vid Målarskolan Forum och vid Université de Paris VIII, verksam i Malmö.

Cecilia Sering, född 1963 i Malmö. Utbildad vid Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och Konstakademin i Oslo, verksam i Malmö.

Magnus Wallin, född 1965 i Malmö. Utbildad vid Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och verksam i Malmö.

Kerstin Winberg, född 1949 i Malmö. Utbildad vid bland annat Konstskolan Forum i Malmö och verksam i Malmö.

Ola Åstrand, född 1959 i Helsingborg. Utbildad vid Valand i Göteborg och verksam i Benestad.


FAKTA OM KONSTSTIPENDIERNA
Ellen Trotzigs fond delas ut till skånska konstnärer med inriktning måleri. 2020 delas 3 stipendier à 175 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Ellen Trotzig som testamenterade sin kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Stipendiefonden har delats ut årligen sen 1952.

Aase & Richard Björklunds Fond delar ut både stipendium och bidrag. Stipendierna går till yngre lovande skånska konstnärer. 2020 delas 3 stipendier à 175 000 ut och 5 bidrag à 100 000 kronor ut ur fonden. Bakom fonden står konstnären Richard Björklund.

Emil Olssons fond delar ut bidrag till skånska bildkonstnärer. 2020 delas 10 bidrag à 100 000 kronor ut. Bakom fonden står konstnären Emil Olsson.


FÖR KOMMENTARER KONTAKTA:
Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef, Malmö Konstmuseum, 0732-514998, kirse.junge-stevnsborg@malmo.se

Utskickat av Disa Torbjörnsdottir, kommunikatör Malmö Konstmuseum, 0736-71 18 60, disa.torbjornsdottir@malmo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se